Vanwege tekort op Wmo-budget proberen gemeenten vraag naar huishoudelijke hulp ‘af te remmen’

De vraag naar huishoudelijke hulp bij gemeenten is de laatste jaren toegenomen, wat in diverse gemeenten heeft geleid tot tekorten op het Wmo-budget. De toenemende vergrijzing is één van de oorzaken, maar ook de invoering van een vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage, het Wmo-abonnementstarief. Gemeenten proberen op verschillende manieren de vraag naar huishoudelijke hulp af te…

Miljoenen euro’s minder vuurwerkschade verwacht dan bij ‘normale’ jaarwisseling

Ook dit jaar geldt er een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling voor vuurwerk hoger dan de F1-categorie. Dit om de vuurwerkschade zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee de zorg, handhavers en hulpverleners tijdens de pandemie zo min mogelijk te belasten. Vorig jaar halveerde de schade tijdens de jaarwisseling ten opzichte van een ‘normale’ jaarwisseling. Dat bleek…

’30 km/uur binnen bebouwde kom is duur en lost weinig op’

De helft van de gemeenten wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op (veel) meer plekken terugbrengen naar 30 kilometer. Maar de verkeersveiligheid is vooral gebaat bij een verbeterde inrichting van doorgaande wegen waar 50 kilometer mag worden gereden. VerkeersongelukkenDat blijkt uit onderzoek van ingenieursadviesbureau Sweco en Binnenlands Bestuur. Aanleiding was een eind vorig jaar door…

‘Verlaging maximum snelheid naar 100 km/uur heeft effect op reistijd, gedrag bestuurder en verkeersveiligheid’

De verlaging van de maximum snelheid overdag op alle snelwegen naar 100 km/uur vanaf 16 maart gaat, naast de beoogde stikstofreductie, effect hebben op de reistijd, het gedrag van de bestuurder en de verkeersveiligheid, stelt Hans Drolenga, senior adviseur Smart Mobility, Infrastructuur & Mobiliteit van ingenieursadviesbureau Sweco. Gemiddeld 3 minuten langer onderweg vanuit Utrecht naar Den Haag,…

Gemeenten in Randstad krijgen aanzienlijk meer geld voor verbetering verkeersveiligheid dan de rest

Veel gemeenten klagen over de lage budgetten voor verkeer- en vervoerstaken die vanuit de provincies worden uitgekeerd. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamerfracties. Volgens de gemeentekoepel nemen randstedelijke gemeenten een grote hap uit het beschikbare budget. De Tweede Kamer spreekt woensdag over de verkeersveiligheid. Minister Van Nieuwenhuizen wil de komende…

‘Vuurwerkverbod is best te handhaven’

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert de ministeries om knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk te gaan verbieden. Daarmee sluit de koepelorganisatie van de 355 gemeenten aan op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Nationale Politie. GrensgebiedenHet verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk is volgens de VNG…