Leger des Heils betaalt schadevergoeding aan slachtoffers misbruik

Het Leger des Heils roept een compensatie- en nazorgregeling in het leven nadat zes slachtoffers van seksueel misbruik zich bij de christelijke organisatie hebben gemeld. Deze mensen klopten aan na publicaties in Trouw twee jaar geleden over misbruik in de jaren tachtig door gezaghebbende personen bij het Leger. Vanaf maandag kunnen slachtoffers een verzoek tot compensatie indienen…