‘Is er nog wel sprake van één onrechtmatige daad?’

In het privaatrecht dreigt een vergaande fragmentering, stelt CPO-docent en raadsheer-plaatsvervanger René Klomp. Dat gebeurt door steeds meer subcategorieën te onderscheiden waar bijzondere, toegespitste normen op van toepassing zijn. Die fragmentering komt de rechtszekerheid en daarmee de voorspelbaarheid van het recht niet ten goede. “Ik hoor vaak van advocaten dat het voor hen toch altijd weer een verrassing is om…

‘Massaschadezaken: schade moet abstract worden vastgesteld’

Geschilbeslechting is duur, traag en lost het achterliggende probleem niet altijd op, vindt CPO-hoogleraar Ruud Hermans. “Bij sommige massaschadezaken is het probleem volledig uit de hand gelopen.” Massaschadezaken zijn zaken waarbij meerdere personen door dezelfde of vergelijkbare gebeurtenissen schade hebben geleden waarvoor een of enkele partijen verantwoordelijk is of zijn. Te denken valt aan aardbevingsschade,…