Nieuw boek: Hoofdlijnen van het Privaatrecht – Aansprakelijkheidsrecht

Met een andere aanpak dan juristen gewend zijn, worden in dit nieuwe boek de belangrijkste thema’s op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht besproken. Door het veelvuldig geven van schematische weergaven, opsommingen en voorbeelden worden de leerstukken op verschillende wijzen aan de lezer gepresenteerd. Onderwerpen die aan bod komen, zijn aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid,…

Veteraan vecht voor erkenning: ‘Op papier is het goed geregeld, in de praktijk niet’

Veteranen die na een missie getraumatiseerd terugkeren, moeten vechten voor erkenning en financiële compensatie. Zelfs vijf jaar na invoering van de Veteranenwet – waarin juist die erkenning geregeld is – lopen veteranen nog steeds tegen veel moeilijkheden aan. Zie ook ‘Getraumatiseerde veteraan vecht voor erkenning en compensatie’ Volgens het Veteraneninstituut zijn er zo’n 112.000 veteranen…

Getraumatiseerde veteraan vecht voor erkenning en compensatie

Veteranen die na een missie getraumatiseerd terugkeren moeten vijf jaar na invoering van de Veteranenwet nog steeds vechten voor erkenning en financiële compensatie. De frustraties bij ex-militairen stapelen zich op, blijkt uit een rondgang langs veteranen, vakbonden, advocaten en politici.  De problemen doen zich vooral voor bij het verkrijgen van een speciaal Militair Invaliditeitspensioen (MIP) en…