‘Tram moet meer zichtbaar worden om aantal ongevallen terug te brengen’

Er gebeuren te veel tramongelukken door een te gebrekkige herkenbaarheid van de tram in het stedelijke verkeer. De tram moet zichtbaarder worden, aldus het Expertise Centrum Rail (ECR). Niet alleen de voertuigen zelf, maar ook de infrastructuur moet worden aangepast. Daarnaast is het beïnvloeden van het gedrag van andere verkeersdeelnemers nodig. In Utrecht raakte de…