‘Rotterdamse schaal kan houvast bieden bij bepalen hoogte smartengeld’

“Het hoogste bedrag aan smartengeld dat de civiele rechter in Nederland ooit heeft toegewezen is twee ton. De strafrechter kwam tot 3,5 ton, in een vergelijkbare zaak. Ziedaar het probleem in een notendop”, stelt hoogleraar provaatrecht van de Erasmus School of Law Siewert Lindenbergh. Samen met collega Marnix Hebly en ondersteund door twee onder­zoekers, werkt…

Onderzoek naar veroorzakers van ongevallen: ‘Meer aandacht voor veroorzakers van letselschade kan slachtoffers helpen’

Na een ongeval gaat uiteraard de aandacht uit naar het slachtoffer. Is er blijvend letsel? Kan het dagelijks leven weer worden opgepakt? Zelden wordt echter stilgestaan bij de veroorzaker van een ongeval. Hoe is deze persoon er eigenlijk aan toe? En had diegene eigenlijk graag excuses willen aanbieden? Daarover gaat het proefschrift ‘En de veroorzaker dan?’…

Siewert Lindenbergh wordt advocaat-generaal bij de Hoge Raad

Op 4 juni 2021 heeft de ministerraad ingestemd met de voordracht van Siewert Lindenbergh tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad, sectie civiel. Lindenbergh, die per 1 november 2021 in functie treedt, blijft verbonden aan Erasmus School of Law, waar hij sinds 2005 als hoogleraar Privaatrecht werkzaam is. Siewert Lindenbergh publiceert vooral op het gebied van het aansprakelijkheids-…

Beroepsziekten en de juridische strijd

Het nieuwe journalistieke onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV) besteedde gisteren aandacht aan de knelpunten bij de afwikkeling van beroepsziektezaken, onder de titel ‘beroepsziekten en de juridische strijd’. Het fragment is hier te bekijken. In de uitzending trad hoogleraar privaatrecht Siewert Lindenbergh op als deskundige. Hij ging onder meer in op de nieuwe Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken. “Gister bij Pointer…

Onderzoek naar schadevergoedingsstelsel slachtoffers van strafbare feiten

Een tijdelijk adviescollege gaat onderzoek doen naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd. Het adviescollege gaat op 15 juni aan de slag. Vergoeding van schade is een belangrijk onderdeel van het recht doen aan slachtoffers. Het draagt bij aan de vergoeding…

Letselschade Raad nodigt branche uit input te leveren op Goede Praktijken Beroepsziektezaken

Het project Goede Praktijken Beroepsziektezaken van De Letselschade Raad en de Erasmus School of Law is in de consultatiefase beland. De Raad nodigt de letselschadebranche uit om input aan te leveren, waartoe een consultatieversie van ‘Goede Praktijken Beroepsziektezaken, handreiking voor de afwikkeling van schade door beroepsziekten’ is geschreven. Input kan schriftelijk worden geleverd, of of door…

Richard Weurding: “verbeteringen in huidig letselschadesysteem hebben onvoldoende resultaat gehad”

Tijdens een symposium over letselschade, georganiseerd door de Erasmus School of Law, heeft algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Als oplossingen noemt hij onder meer een stelsel met directe verzekeringen en een hulpdienst voor slachtoffers, in de stijl van de…

Symposium 24 september 2019: Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal

Op dinsdag 24 september 2019 (13:00 – 17:00) vindt het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’ plaats in het Expo- en Congrescentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law en wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wie draagt welke schade en wie zou welke…

Verslag Zorgschadecongres 23 mei 2019: ‘je gaat het pas zien, als je het doorhebt’

Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief diffuus begrip. Weliswaar werd op 1 januari 2018 de Handreiking Zorgschade uitgebracht, maar die heeft er niet toe geleid dat elke letselschadeprofessional het begrip Zorgschade hetzelfde uitlegt. Het lijkt er zelfs op dat in discussies over de behandeling van zorgschadedossiers de essentie van wat Zorgschade precies is, nogal…

Rapport Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims definitief

Naar aanleiding en met inachtneming van de feedback op het concept-rapport van de Erasmus School of Law, tijdens en na de consultatieronde van 10 oktober 2018, is het definitieve rapport ‘Naar een Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims’ opgeleverd.  Kijk voor dit rapport op ://deletselschaderaad.nl/activiteit/gedragscode-behandeling-beroepsziekten/ Naar aanleiding van dit rapport en de geluiden vanuit de betrokken partijen, heeft het…