Europese landen gaan intensiever samenwerken om grensoverschrijdende verkeersboetes te innen

Europese bestuurders die in het buitenland een verkeersovertreding begaan, komen daar in de toekomst minder vaak mee weg. De EU-lidstaten zijn overeengekomen om informatie uit te gaan wisselen. Het besluit om intensiever te gaan samenwerken en strenger op te treden tegen overtreders is genomen om de Europese verkeersveiligheid te verbeteren. Op dit moment blijven ongeveer…

Nieuwe regels voor werken met gevaarlijke stoffen met invloed op voortplanting

Vandaag gaat een wetswijziging in met nieuwe regels voor werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting. Dat zijn stoffen met risico’s voor werkenden als het gaat om hun vruchtbaarheid, zwangerschap en/of de borstvoeding.  De strengere regels die al langere tijd gelden voor kankerverwekkende en mutagene stoffen, zijn nu óók van toepassing op voor…

Nederland houdt zich niet aan EU-regels omtrent beperking gebruik pesticiden

In 2009 verplichtte Europa de aangesloten landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Nederland stemde in met deze richtlijn maar hield zich er vervolgens niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu dat bekend werd gemaakt in radioprogramma Vroege…

‘Europese doelen daling verkeersslachtoffers zijn onhaalbaar’

Europese doelen voor het verminderen van het aantal verkeersdoden zijn onhaalbaar, zo oordeelt de Europese Rekenkamer. In een kritisch rapport dat dinsdag is gepresenteerd luidt de conclusie dat de bestaande Europese strategie voor het vergroten van de verkeersveiligheid onvoldoende effect heeft. In plaats van een halvering van het aantal verkeersdoden in 2030, koerst de EU…

Betere bescherming van Europese werknemers tegen schadelijke stoffen

Werknemers worden beter beschermd tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan onder meer lood verlaagd, dat de seksuele functie en de vruchtbaarheid kan aantasten en het zenuwstelsel kan schaden. Daarnaast zijn voor het eerst grenswaarden vastgelegd voor een groep stoffen (diisocyanaten) waaraan…

Europarlementariërs keuren nieuwe EU-regels voor rijbewijzen goed om verkeersveiligheid te verbeteren

Digitale rijbewijzen, beoordeling van rijgeschiktheid en een beter bewustzijn van voetgangers zijn enkele van de wijzigingen voor EU-rijbewijsregels door EP-leden op woensdag. Met meer dan 20.000 doden per jaar op de weg in de EU steunt het Parlement de hervorming van de EU-rijbewijsregels om ervoor te zorgen dat deze zorgen voor meer verkeersveiligheid en bijdragen…

Europees Parlement wil dat ontzegging rijbevoegdheid gaat gelden in heel Europa

Als op dit moment een bestuurder zijn rijbewijs verliest na een verkeersovertreding in een ander EU-land dan het land dat zijn rijbewijs heeft afgegeven, zal de sanctie in de meeste gevallen alleen van toepassing zijn in het land waar de overtreding is begaan. Dat moet veranderen, vindt een meerderheid van het Europese Parlement. Ernstige verkeersovertredingen,…

‘Er moet een verplichte aanvullende rijopleiding voor chauffeurs bestelauto’s komen’

De European Transport Safety Council (ETSC) heeft samen met belangengroeperingen voor voetgangers, fietsers en transportmedewerkers een open brief geschreven aan leden van het Europees Parlement. Met de komst van de nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn (2006/126) en pleiten de organisaties voor een verplichte rijvaardigheidstraining voor bestuurders van bestelauto’s, vergelijkbaar met de eisen die worden gesteld aan vrachtwagen-…

Nieuwe EU-regels voor gebrekkige producten: ook immateriële schade komt voor vergoeding in aanmerking

De EU wil de bestaande regels voor defecte producten bijwerken om consumenten beter te beschermen en gelijke tred te houden met de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Eén van de herzieningen is de mogelijkheid om ook voor immateriële schade een schadevergoeding te krijgen. Momenteel erkent de richtlijn alleen fysieke schade als een legitieme reden om vergoeding…

EU verbiedt rubberkorrels voor kunstgrasvelden vanwege gezondheidsrisico’s

Rubberkorrels voor kunstgrasvelden worden in de Europese Unie verboden. De Europese Commissie wil hierdoor tegengaan dat deze microplastics in de natuur terechtkomen en de gezondheid van mens en dier schaden. Microplastics baren steeds meer zorgen. Ze worden niet afgebroken in de natuur en hopen zich hoger in de voedselketen op, om uiteindelijk ook in ons…

Syrisch gezin krijgt geen schadevergoeding van grensbewaker Frontex

Een Syrisch gezin dat vluchtte naar Griekenland maar werd teruggestuurd naar Turkije, krijgt geen schadevergoeding. Het Europese Hof van Justitie bepaalde dat de grensbewakingseenheid Frontex niet aansprakelijk is voor eventuele schade. Nadat de oorlog in Syrië was uitgebroken, vluchtte het gezin in 2016 via Noord-Irak en Turkije naar Europa. Ze wilden in Griekenland asiel vragen,…

‘Glyfosaat hoort niet in gezond landbouwsysteem: Gezondheid werknemers staat op het spel’

Binnenkort wordt er in de Europese Unie gestemd over de verlenging van het gebruik van glyfosaat voor weer vijftien jaar. Glyfosaat is een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland om onkruid aan te pakken. De organisaties FNV, Parkinson Vereniging, Parkinson NL en Natuur & Milieu roepen minister Adema op om tegen deze verlenging te…