Vanwege tekort op Wmo-budget proberen gemeenten vraag naar huishoudelijke hulp ‘af te remmen’

De vraag naar huishoudelijke hulp bij gemeenten is de laatste jaren toegenomen, wat in diverse gemeenten heeft geleid tot tekorten op het Wmo-budget. De toenemende vergrijzing is één van de oorzaken, maar ook de invoering van een vaste, inkomensonafhankelijke eigen bijdrage, het Wmo-abonnementstarief. Gemeenten proberen op verschillende manieren de vraag naar huishoudelijke hulp af te…