Eindhovens bedrijf gaat mensen met een dwarslaesie weer leren lopen dankzij nieuwe technologie

Een revolutionaire technologie die het voor mensen met een dwarslaesie mogelijk maakt toch weer te lopen kan in de praktijk worden gebracht. GTX Medical in Eindhoven heeft hiervoor een speciale status van het Amerikaanse FDA gekregen. Dit betekent dat volgend jaar voor het eerst zestig tot tachtig mensen die door een dwarslaesie verlamd zijn geraakt in…