‘Gebrek aan openheid bij medicijnonderzoek gevaar voor patiënt’

Van slechts drie procent van de medicijnonderzoeken gedaan door Nederlandse universiteiten, ziekenhuizen, bedrijven en onderzoeksorganisaties worden de resultaten openbaar gemaakt. Dat gebrek aan transparantie heeft “verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van patiënten”, zegt de internationale non-gouvernementele organisatie Health Action International (HAI) in een rapport. “Omdat artsen, patiënten en beleidsmakers maar een deel van de gegevens…