De NS in oorlogstijd

In het najaar van 2019 maakte NS-topman Roger van Boxtel bekend dat de Nederlandse Spoorwegen geld gingen betalen aan slachtoffers van de Holocaust. Ongeveer vijfhonderd nog levende Joden, Roma en Sinti, die in de Tweede Wereldoorlog door de NS naar de vernietigingskampen zijn vervoerd, krijgen een financiële tegemoetkoming. En ook voor nabestaanden is een regeling getroffen. De NS verkiest daarbij te…