Smartengeld bij verminderd bewustzijn?

Heb je als slachtoffer letsel door toedoen van een ander? Dan heb je recht op een smartengeldvergoeding. Geldt dit ook als het slachtoffer door het ongeval laagbewust is of geen bewustzijn meer heeft? Zo ja, hoe wordt de hoogte van de vergoeding dan bepaald? Daarover gaat deze blog van advocaat Timothy Boerendonk. Door mr. Timothy…

Uit de oude doos: Zwiepende tak-arrest

Er bestaan vaak misvattingen over wanneer iemand moet opdraaien voor de schade die is geleden door de gedraging van een ander. Menig persoon denkt dat elke gedraging waardoor iemand anders schade lijdt per definitie betekent dat diegene moet opdraaien voor de geleden en nog te lijden schade. Echter, niets is minder waar. Deze gedachtegang zorgt…

Staatssecretaris: ‘Ondanks uitspraak Hoge Raad is defiscalisering smartengeld oud-militairen niet mogelijk’

Vanwege het inkomenskarakter behoort defiscalisering van de bijzondere invaliditeitsverhoging oud-militairen niet tot de mogelijkheden. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief. Oud-militairen die een militair invaliditeitspensioen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV). De BIV is een levenslange toeslag op het militair invaliditeitspensioen in de vorm van een maandelijkse uitkering bovenop…

Oud-werknemers Defensie hebben ondanks blootstelling aan chroom-6 geen recht op smartengeld wanneer er geen sprake is van geestelijk letsel

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat oud-werknemers van Defensie die zijn blootgesteld aan chroom-6 niet zonder objectief onderbouwd geestelijk letsel recht hebben op een smartengeldvergoeding. De Raad oordeelt dat de uitzonderingsgrond ‘aard en ernst normschending en de gevolgen daarvan’ hier niet geldt. Lees de uitspraak hier. Het gaat om vier oud-werknemers van Defensie…

“Man eist 600 miljoen euro schadevergoeding na zien keizersnede van eigen vrouw.” Is dat ook in Nederland mogelijk?

Op 20 september 2023 verscheen er een opvallend nieuwsbericht op Letselschade.nu over een man die maar liefst 600 miljoen euro schadevergoeding eiste nadat hij getuige was van de keizersnede van zijn eigen vrouw. Dit bericht heeft ongetwijfeld veel wenkbrauwen doen fronsen, vooral vanwege de exorbitante schadeclaim. Maar is zo’n vordering eigenlijk mogelijk in Nederland? Door…

Hoge Raad: Israëlische militairen niet aansprakelijk voor oorlogsmisdaden

Twee voormalige bevelhebbers van het Israëlische leger kunnen in Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor oorlogsmisdrijven tegen de Palestijnse bevolking. De Hoge Raad bevestigt met deze uitspraak een eerder oordeel van het gerechtshof en daarvoor de rechtbank. De militairen genieten immuniteit omdat ze namens de Israëlische staat handelden, aldus de Hoge Raad. De zaak is…

Belastingdienst heft ten onrechte loonbelasting op smartengeld gewonde veteranen

Honderden gewonde veteranen die smartengeld krijgen uitgekeerd nadat ze ziek zijn geworden door oorlogsgeweld, moeten een deel hiervan direct weer inleveren bij de Belastingdienst. Een rechter bepaalde al eerder dat dit onterecht is, maar de Belastingdienst blijft de bedragen gewoon innen, tot frustratie van enkele alerte veteranen. Jaarlijks krijgen ongeveer zevenhonderd gewonde veteranen smartengeld en…

Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: toestemming van patiënt vereist voor verstrekking van medische gegevens bij buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims

Er is toestemming van de patiënt vereist voor de verstrekking van medische gegevens bij de buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Dat is de essentie van het advies van advocaat-generaal (AG) Hartlief aan de Hoge Raad dat vandaag is gepubliceerd. Het advies heeft betrekking op een zaak waarin de rechtbank Rotterdam prejudiciële vragen heeft gesteld over…

Blog over lastige situatie in de rechtszaal: Twee keer groen of toch rood?

Op 10 november 2022 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een deelgeschil. Aanleiding voor deze procedure was een verkeersongeval. Beide partijen stellen door groen te zijn gereden. Hoe kijkt de rechter hier tegenaan? Daarover gaat deze blog van advocaat Anouk Korff. Door mr. Anouk Korff De feitenOp 26 mei 2021 vindt een verkeersongeval plaats tussen…

Blog Bas Hopman: Schade door een treinongeluk

Op 4 april 2023 heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een goederentrein van DB Cargo en een kraanvoertuig van een spoorwegaannemer. Er werden die dag herstelwerkzaamheden uitgevoerd op spoor dat niet beschikbaar was voor normaal treinverkeer, in directe nabijheid van spoor dat nog wel in gebruik was. Het kraanvoertuig is door de botsing met de…

Waarom heeft de aansprakelijk gestelde recht op geheimhouding, terwijl het slachtoffer geen recht heeft op privacy?

Mag de patiënt het advies inzien van een deskundige die geraadpleegd wordt door de aansprakelijkheidsverzekeraar? A-G Hartlief meent van niet, en heeft een vordering tot cassatie in het belang der wet ingediend om buiten twijfel te stellen dat dat inzagerecht er niet is omdat de WGBO niet van toepassing is, ook niet indirect. Hartlief baseert…