Letselschadeslachtoffer dient kosten WMO-voorziening mee te nemen in onderhandelingen met schadeverzekeraar

Recent heeft de bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan die zowel voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), als voor de letselschadepraktijk van belang is. De rechtbank Rotterdam overweegt namelijk dat het de eigen verantwoordelijkheid van een letselschadeslachtoffer is om de kosten van een WMO-voorziening in het letselschadebedrag te verdisconteren. Door mr. Iris…

Verhuurder aansprakelijk voor schade als gevolg van lekkende gaskachel?

Koolmonoxidevergiftiging leidt jaarlijks gemiddeld tot vijf tot tien sterfgevallen, tot circa 200 ziekenhuisopnamen en tot enkele honderden behandelingen op de spoedeisende hulp. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid liggen de werkelijke aantallen echter drie tot vijf keer zo hoog. Dit onderstreept het belang van een koolmonoxidemelder in huis. Wat als u aan benauwdheidsklachten lijdt en u…

Nieuw: Heelmeesters Letselschade Advocaten

De letselschadeadvocaten Anne Damen-Verstappen en Stijn Kerkhof hebben een nieuw kantoor opgericht: Heelmeesters Letselschade Advocaten. Dat maakten zij vanmorgen bekend op LinkedIn. Stijn Kerkhof komt van MannaertsAppels Advocaten, waar hij werkte sinds 2015. Hij werd in februari vorig jaar lid van de Vereniging van Letselschadeadvocaten LSA. Stijn Kerkhof op LinkedIn: “Na bijna 7 jaar als…

Schadesom in één keer of periodieke afwikkeling: het slachtoffer kiest

In letselschadeland is de laatste jaren veel te doen over de zogeheten ‘rekenrente’. Als een slachtoffer een vergoeding voor toekomstschade krijgt, moet rekening worden gehouden met de te verwachten inflatie en het te verwachten rendement dat het slachtoffer over deze vergoeding kan behalen in de toekomst. Een hoge rekenrente brengt mee dat de verzekeraar een…