‘Regels alleen maken Defensie niet veiliger, bewust omgaan met risico’s wel’

Het risicodenken bij Defensie kan zich meer ontwikkelen en ook moeten de organisatorische voorwaarden om te leren van voorvallen overal aanwezig zijn. Deze twee ontwikkelingen benoemt de Inspectie Veiligheid Defensie terugkijkend op het jaar 2023. “Bewust en gestructureerd over risico’s nadenken is belangrijk nu Defensie met een tekort aan personeel en een hoog ambitieniveau toch…

Defensie neemt aanbevelingen Inspectie over na onderzoeken ongevallen

Defensie neemt de aanbevelingen over die de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet naar aanleiding van onderzoeken naar 2 ongevallen. Bij beide ongevallen liep een militair blijvend letsel op. In een brief aan de Kamer geven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag een reactie op de IVD-rapporten. De IVD onderzocht een schietongeval…

‘Militairen lopen onnodig grote risico’s op ongevallen’

Tientallen militairen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door ongevallen op de werkvloer. Waarschuwingen over gevaren eindigen bij de top in een la en de manschappen houden zich niet aan de regels. Daarover schrijft NRC na eigen onderzoek. De veiligheid en gezondheid van de ruim 41.000 militairen die dagelijks werken met handvuurwapens, gevaarlijke stoffen, pantservoertuigen en…

Onvoldoende risicobewustzijn bij Defensie bij voorbereiding oefeningen

In de voorbereiding van een praktijkoefening van mbo-leerlingen bij Defensie zijn niet alle risico’s in beeld gebracht, waaronder die van slecht weer. Als gevolg hiervan was de organiserende eenheid onvoldoende voorbereid op een calamiteit. Ook ontbrak een medisch evacuatieplan. Gedurende de praktijkoefening is actuele informatie over naderend onweer niet aan de instructeurs in het veld…