Kamerdebat Verkeersveiligheid staat in teken van teleurstellende resultaten en nieuwe ambities

Op dinsdag 1 juni 2021 vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats. De doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 is ruimschoots niet gehaald. Van alle Europese landen behaalde Nederland de minste veiligheidswinst in de periode 2010 tot 2020. Tegen die achtergrond zal gesproken worden over nieuwe ambities en…

Kennisnetwerk SPV ontwikkelt verkeersrisico-analyse voor wegbeheerders

Waar zitten de verkeersrisico’s? Het Kennisnetwerk SPV ontwikkelde een risico-analyse voor wegbeheerders in 6 stappen Het Kennisnetwerk SPV heeft een stappenplan ontwikkeld voor het maken van een risico-analyse waarmee met name gemeenten aan de slag kunnen. In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de…

Kennisnetwerk verkeersveiligheid is er om aantal verkeersdoden terug te dringen

CROW en SWOV, zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met het Kennisnetwerk SPV. Doel is overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te brengen en de risico gestuurde aanpak verder te ontwikkelen. Daarmee werkt het kennisnetwerk mee aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. De eerste regionale bijeenkomst ter…