Kennisnetwerk SPV ontwikkelt verkeersrisico-analyse voor wegbeheerders

Waar zitten de verkeersrisico’s? Het Kennisnetwerk SPV ontwikkelde een risico-analyse voor wegbeheerders in 6 stappen Het Kennisnetwerk SPV heeft een stappenplan ontwikkeld voor het maken van een risico-analyse waarmee met name gemeenten aan de slag kunnen. In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de…

Kennisnetwerk verkeersveiligheid is er om aantal verkeersdoden terug te dringen

CROW en SWOV, zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gestart met het Kennisnetwerk SPV. Doel is overheden te helpen de verkeersveiligheidsrisico’s beter in kaart te brengen en de risico gestuurde aanpak verder te ontwikkelen. Daarmee werkt het kennisnetwerk mee aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. De eerste regionale bijeenkomst ter…