‘Medisch specialisten moeten slechts incidenteel overwerken’

De incidentele overschrijding van het maximumaantal werkuren per week voor medisch specialisten moet écht incidenteel worden en niet meer de standaard. Dat hebben de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afgesproken in een principeakkoord over de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Gezond en veilig…