‘Slachtoffers van ernstige misdrijven kunnen vaak fluiten naar schadevergoeding’

Daders van ernstige misdrijven komen te vaak uit onder het betalen van een schadevergoeding. Het is voor slachtoffers ingewikkeld het bedrag waar ze recht op hebben, uitbetaald te krijgen. Daarover schrijft NRC. Slachtoffers of nabestaanden kunnen tijdens een strafzaak aangeven aanspraak te willen maken op een schadevergoeding. Als dat wordt toegekend, wordt de schade bij…

LANGZS adviseert slachtoffers grensoverschrijdend gedrag om contact met politie te zoeken

Advocatenvereniging LANGZS raadt slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij TV-producties aan om contact op te nemen met de (zeden)politie of het Openbaar Ministerie. De politie en het OM hebben ervaring met het uitvoeren van opsporingsonderzoek dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Ook slachtoffers die (nog) geen aangifte willen doen, kunnen zich tot de politie wenden voor…

‘Nog altijd grove misstanden voor slachtoffers in het strafprocesrecht’

Stichting LANGZS publiceerde onlangs de zevende editie van het Zwartboek, met ditmaal een bijzondere aangelegenheid: het slachtoffer bestaat in het strafprocesrecht dit jaar 25 jaar. Na 25 jaar maakt LANGZS de balans op: welke rechten heeft het slachtoffer en hoe worden die rechten geëffectueerd? Helaas heeft LANGZS moeten constateren dat er nog heel wat misstanden…

Fors meer toevoegingen slachtoffers gewelds- en zedenmisdrijven

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de afgelopen vijf jaar fors meer toevoegingen afgegeven aan advocaten die slachtoffers bijstaan die ernstig letsel hebben opgelopen bij gewelds- en zedenmisdrijven. Het aantal toevoegingen voor de benadeelde partij in het strafproces daarentegen is in die tijd bijna gehalveerd. Dat meldt juristenplatform Mr. Slachtofferadvocaten hebben het druk. Deze relatief jonge…

‘Coronamaatregelen rechtspraak gaan ten koste van rechten slachtoffers’

Stichting LANGZS heeft zich vrijdag in een open brief aan de Rechtspraak beklaagd over de impact van de coronamaatregelen op slachtoffers binnen het strafproces. Slachtofferrechten worden in deze tijden van crisis niet altijd geëerbiedigd, stelt het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. ‘Zo worden bijvoorbeeld sommige slachtoffers de toegang tot zittingen ontzegd en mogen weer…