Manege & Ruiter Bond wil aanpassing wetgeving risicoaansprakelijkheid

Het stuit de Manege & Ruiter Bond tegen de borst dat bij valpartijen tijdens manegelessen de eventuele (letsel)schade volledig geclaimd kan worden bij de eigenaren van de paarden, de maneges. Daardoor betalen zij hoge eigen risico’s op hun verzekeringspremies. De bond wil dat artikel 6:179 BW wordt gewijzigd, zodat ongevallen tijdens paardrijlessen worden behandeld als…