Verzekeraars steunen voorstel nieuw stelsel gesubsidieerde rechtshulp

Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtshulp staat onder druk en is aan een grondige herziening toe. Dat stelde minister Dekker in een brief die hij in november 2018 naar de Kamer stuurde. Op 17 januari 2019 debatteert de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer hier met hem over. In zijn brief aan de…