Veteranen met letselschade moeten nog steeds te lang wachten op vergoeding

Nog steeds moeten veteranen met letselschade jaren wachten voordat zij een schadevergoeding ontvangen. Dit terwijl de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen begin 2021 de situatie al aankaartte bij het Ministerie van Defensie: “Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren.” Veteranen hebben recht op een schadevergoeding, als ze…

Tweede Kamer wil dat belasting op smartengeld invalide veteranen wordt afgeschaft

De Tweede Kamer wil dat er geen belasting meer wordt geheven op de vergoeding die veteranen krijgen als zij tijdens hun werk invalide zijn geraakt. Als dit smartengeld niet meer wordt belast, kan dat doorwerken naar andere uitkeringen, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid. De nieuwe coalitiepartijen zoeken in een debat naar een manier om alleen invalide veteranen…

‘Regels alleen maken Defensie niet veiliger, bewust omgaan met risico’s wel’

Het risicodenken bij Defensie kan zich meer ontwikkelen en ook moeten de organisatorische voorwaarden om te leren van voorvallen overal aanwezig zijn. Deze twee ontwikkelingen benoemt de Inspectie Veiligheid Defensie terugkijkend op het jaar 2023. “Bewust en gestructureerd over risico’s nadenken is belangrijk nu Defensie met een tekort aan personeel en een hoog ambitieniveau toch…

Radar: Veteranen betalen belasting over schadevergoeding

Veteranen die schadevergoeding ontvangen van de overheid, moeten een derde mogelijk onterecht terugbetalen. Een groep van 1.811 militairen moet namelijk belasting betalen over de compensatie die ze ontvangen voor trauma’s of handicaps die ze opliepen op missie, terwijl zulke schadevergoedingen normaal gesproken belastingvrij zijn. Fons van Radar gaat langs bij veteranen die hiertegen strijden. Wie…

Belastingheffing smartengeld veteranen: Reactie Ministerie van Defensie en Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij op vragen Radar

Radar besteedde tijdens de uitzending van 26 februari 2024 aandacht aan de schadevergoeding voor veteranen. Zij zouden onterecht een deel hiervan moeten terugbetalen. Radar vroeg het Ministerie van Defensie en Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, om reactie. Hun schriftelijke reacties lees je hier. Kijk hier het Radar-fragment terug. Reactie staatssecretaris van Financiën, Marnix van…

Militair tijdens oefening beschoten met scherpe munitie: OM eist werkstraffen tegen drie collega-militairen

‘’Militairen bewegen zich in het zogenaamde hoger geweldssegment. Zij beschikken over wapens die bij gebruik potentieel dodelijk zijn. Ze zijn getraind in het veilig omgaan met wapens en zijn daarbij gehouden aan een aantal voorschriften. Van een militair mag dan ook verwacht worden dat hij bij het gebruik van een wapen zich steeds bewust is…

Staatssecretaris: ‘Ondanks uitspraak Hoge Raad is defiscalisering smartengeld oud-militairen niet mogelijk’

Vanwege het inkomenskarakter behoort defiscalisering van de bijzondere invaliditeitsverhoging oud-militairen niet tot de mogelijkheden. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief. Oud-militairen die een militair invaliditeitspensioen ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV). De BIV is een levenslange toeslag op het militair invaliditeitspensioen in de vorm van een maandelijkse uitkering bovenop…

Slachtoffers en nabestaanden van bombardement Hawija eisen gerechtigheid en schadevergoeding

De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld bij het bombarderen van een IS-bommenfabriek in de Iraakse stad Hawija door twee F-16’s in juni 2015. Dat vindt een groep Iraakse slachtoffers en nabestaanden, die dinsdag voor de rechtbank in Den Haag gerechtigheid en erkenning van hun leed eisten. Bij het bombardement kwamen ten minste zeventig burgers om…

RIVM: ziektelijst chroom-6 blijft ongewijzigd

De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur levert volgens het RIVM geen nieuwe inzichten op. Ook zijn er in aanvullend onderzoek geen nieuwe verbanden gevonden tussen chroom-6 en verschillende vormen van kanker. Het is de derde keer dat het RIVM deze actualisatie van wetenschappelijke literatuur…

Oud-werknemers Defensie hebben ondanks blootstelling aan chroom-6 geen recht op smartengeld wanneer er geen sprake is van geestelijk letsel

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat oud-werknemers van Defensie die zijn blootgesteld aan chroom-6 niet zonder objectief onderbouwd geestelijk letsel recht hebben op een smartengeldvergoeding. De Raad oordeelt dat de uitzonderingsgrond ‘aard en ernst normschending en de gevolgen daarvan’ hier niet geldt. Lees de uitspraak hier. Het gaat om vier oud-werknemers van Defensie…

Defensie neemt aanbevelingen Inspectie over na onderzoeken ongevallen

Defensie neemt de aanbevelingen over die de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) doet naar aanleiding van onderzoeken naar 2 ongevallen. Bij beide ongevallen liep een militair blijvend letsel op. In een brief aan de Kamer geven minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag een reactie op de IVD-rapporten. De IVD onderzocht een schietongeval…

Inspectie: Veiligheidsbewustzijn bij Defensie niet op orde

Door een samenloop van omstandigheden raakten tijdens een oefening op kamp Marmal in Mazar-e-Sharif in 2021 oefenpatronen vermengd met scherpe patronen. Zo kon het gebeuren dat een landmachtmilitair een collega ongewild in zijn arm schoot en ernstig verwondde. Het ongeval was volgens de Inspectie Veiligheid Defensie niet onafwendbaar. “Defensie kan de kans op herhaling verkleinen…

‘Militairen lopen onnodig grote risico’s op ongevallen’

Tientallen militairen belanden jaarlijks in het ziekenhuis door ongevallen op de werkvloer. Waarschuwingen over gevaren eindigen bij de top in een la en de manschappen houden zich niet aan de regels. Daarover schrijft NRC na eigen onderzoek. De veiligheid en gezondheid van de ruim 41.000 militairen die dagelijks werken met handvuurwapens, gevaarlijke stoffen, pantservoertuigen en…

Aanbesteding medische adviezen in letselschadezaken Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie heeft een openbare procedure gepubliceerd voor de aanbesteding van het verrichten van medisch adviezen in letselschadezaken. Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de Leidraad Medische Letselschade, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De Aanbestedende dienst organiseert op 10 oktober 2023…

Kabinet gaat einde maken aan inning loonbelasting op smartengeld veteranen

Ongeveer 700 veteranen die een zogeheten bijzondere invaliditeitsverhoging (biv) krijgen omdat ze gewond zijn geraakt door oorlogsgeweld, hoeven over dat bedrag geen belasting te betalen. Het kabinet wil uiterlijk aan het einde van deze zomer met een regeling komen. Daarmee moet een einde komen aan de praktijk dat de Belastingdienst belasting int, tenzij veteranen daartegen…

Belastingdienst heft ten onrechte loonbelasting op smartengeld gewonde veteranen

Honderden gewonde veteranen die smartengeld krijgen uitgekeerd nadat ze ziek zijn geworden door oorlogsgeweld, moeten een deel hiervan direct weer inleveren bij de Belastingdienst. Een rechter bepaalde al eerder dat dit onterecht is, maar de Belastingdienst blijft de bedragen gewoon innen, tot frustratie van enkele alerte veteranen. Jaarlijks krijgen ongeveer zevenhonderd gewonde veteranen smartengeld en…

Ombudsman: ‘Groeiende behandelingsduur aanvragen Militair Invaliditeitspensioen volstrekt ontoelaatbaar’

Veteranen en oorlogs- en dienstslachtoffers die een invaliditeitsuitkering aanvragen, moeten onacceptabel lang wachten tot ze daar uitsluitsel over krijgen. Dat schreef de Veteranenombudsman op 14 oktober 2019 in een brief aan de toenmalig minister van Defensie. Nu blijkt dat in de tussentijd de behandelingstijd van aanvragen voor dit zogenoemde Militair Invaliditeitspensioen (MIP) alleen maar is opgelopen. Als…

Voor het eerst erkenning voor militair die kanker kreeg na jarenlang gebruik van giftige wapenolie: ‘Een doorbraak voor veteranen en nabestaanden’

Voor het eerst heeft een militair die kanker opliep na jarenlang gebruik van de giftige wapenreiniger PX10 een uitkering toegekend gekregen. De militair, die in de jaren tachtig bij de marine werkte, leed aan bloedkanker en vroeg een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) aan. Dit is een uitkering voor militairen die ziek zijn geworden door hun werk.…