Op 30 januari debatteert Tweede Kamer over slechte staat van verkeersveiligheid in Nederland

In 2022 is het aantal verkeersdoden met 163 gestegen naar 745. Daarnaast raakten naar schatting 8.300 personen ernstig gewond in het verkeer; 1.500 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee viel in 2022 het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008. Voor ernstig verkeersgewonden was het zelfs het hoogste aantal ooit gemeten. Op 30 januari wordt erover gesproken…

Verkeersveiligheidscoalitie doet dringend appèl op de politiek: Investeer meer in verkeersveiligheid

De Verkeersveiligheidscoalitie heeft een appèl aangeboden aan een aantal Kamerleden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat. In dit appèl roept de coalitie de politiek op om maatregelen te nemen op het gebied van handhaving en te zorgen voor meer veiligheid voor fietsers. Elk jaar meer slachtoffers in het verkeerIn 2022 vielen 745 doden en 8300…

Nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn moet bijdragen aan verbeterde verkeersveiligheid

De Europese ministers van Transport en verkeer stemmen in met de rijbewijsrichtlijn als voorgesteld door de Europese Commissie. Daarmee moeten (vrachtwagen)bestuurders al op hun 17e levensjaar achter het stuur kunnen zitten en krijgt iedereen een digitaal rijbewijs. Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren en het vrije verkeer van burgers…

Aanvullend onderzoek voor alle zeilschepen historische vloot: ‘het moet aantoonbaar veiliger worden’

Alle zeilende passagiersschepen in de historische zeilvloot worden voor 1 april 2024 aanvullend onderzocht. Het is een van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de vloot voor het begin van het volgende vaarseizoen aantoonbaar veiliger wordt. Dat heeft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat laten weten aan de Tweede Kamer. De maatregelen volgen op…

Aansluiting alcoholslot vanaf juli 2024 verplicht in alle nieuwe auto’s

Vanaf juli volgend jaar moet in alle nieuwe auto’s een aansluiting voor alcolock-apparaten worden geïnstalleerd. Alcolock is een afkorting voor alcoholslotsysteem. Het apparaat meet de alcoholconcentratie in de adem van de bestuurder en werkt als startonderbreker. Alleen degene die in het apparaat heeft geblazen en nuchter is, kan de auto starten. De alcolock-apparaten kosten tussen…

Gemeenten willen maatregelen tegen snelle e-bikes: ‘verkeersveiligheid kan niet wachten’

Tientallen gemeenten dringen er bij demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) op aan snel maatregelen te nemen tegen opgevoerde e-bikes. Vooral de zogenoemde fatbike, een snelle e-bike met dikke banden, is vanwege overlast de gemeenten een doorn in het oog. “We roepen u op om in te grijpen en te komen met een concreet pakket van…

Kabinet vraagt RIVM om mogelijke gezondheidsschade omwonenden Chemours te onderzoeken

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aan het RIVM gevraagd of ze de effecten van Chemours op de gezondheid van omwonenden in kaart kunnen brengen. Het RIVM gaat kijken of en hoe dat kan. Dat heeft Heijnen vandaag aan de Tweede Kamer gemeld. Staatssecretaris Heijnen heeft met het RIVM gesproken over de mogelijkheden voor…

Stijging aantal opgelegde verkeersboetes veroorzaakt door toegenomen verkeersdrukte, inzet flexflitsers en invoering helmplicht

In de maanden mei tot en met augustus 2023 zijn 3.139.438 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is een stijging van 6,9% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, toen er 2.937.812 verkeersboetes werden opgelegd. De stijging is met name te verklaren door toenemende drukte op de wegen.…

Vrachtwagens en tractoren steeds vaker betrokken bij aanrijdingen op overwegen

Zware voertuigen zoals vrachtwagens, busjes en tractoren zijn steeds vaker betrokken bij ongelukken op spooroverwegen, constateert spoorbeheerder ProRail. De ongevallen leiden tot “onevenredig veel schade”. Vandaag start daarom een campagne om chauffeurs bewuster te maken van de gevaren en aan te sporen tot veiliger rijgedrag. Het totaal aantal aanrijdingen op overwegen daalt al jaren, maar…

Uitstoot Tata Steel is behoorlijk schadelijk: ‘Leefomgeving IJmond moet beter’

De huidige uitstoot vanaf het terrein van Tata Steel zorgt voor extra gezondheidsrisico’s voor bewoners van de IJmond. Dat komt vooral door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide en door hinder door neergedaald stof, geur en geluid. Dat staat in een nieuw RIVM-rapport, dat in opdracht van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd. Zij…

Autoriteit Persoonsgegevens maakt bezwaar tegen wetsvoorstel inzet alcoholmeter

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaar tegen een wetsvoorstel over de inzet van een alcoholmeter bij mensen met een alcoholverbod. Onduidelijk is of het meetapparaat betrouwbaar is. Als de onduidelijkheid niet wordt weggenomen, moet het wetsvoorstel niet worden voortgezet, vindt de AP. Een rechter of officier van justitie mag een verdachte of veroordeelde in bepaalde…

Kabinet wil minder afhandelingsbedrijven op Schiphol, om werkomstandigheden te verbeteren

Het aantal bedrijven dat de bagage afhandelt op Schiphol gaat omlaag. Dat moet leiden tot betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers, en zal ook de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie ten goede komen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten dat het aantal grondafhandelaren naar drie moet gaan. Momenteel zijn dat er…

FNV stapt uit overleg werkomstandigheden Schiphol: ‘Werkgevers doen te weinig’

Vakbond FNV heeft laten weten zich per direct terug uit de taskforce vliegtuiguitstoot op Schiphol, waarin betrokken partijen overleggen over de werkomstandigheden op Schiphol. De taskforce werd in 2022 door minister Harbers (Infrastructuur) opgezet naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Ziek van Schiphol’. De vakbond zegt bij de andere leden van de taskforce niet de daadkracht…

Eén op de vijf verkeersborden is overbodig: ‘Zorgt voor onnodige verwarring bij weggebruikers’

Nederland telt maar liefst 3 miljoen verkeersborden, waarvan 20% overbodig is. Dat is een probleem, vindt Veilig Verkeer Nederland. “Als weggebruiker wil je op basis van verkeersborden in één oogopslag zien wat er van je verwacht wordt. Herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Helaas zijn er veel onnodige, onzichtbare en ontbrekende verkeersborden. Daarom pleiten…

Koele cijfers SWOV maken andermaal duidelijk: het gaat hartstikke slecht met de verkeersveiligheid in Nederland

Woensdag 31 mei vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Ter voorbereiding heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante feiten en informatie. Meest prominente conclusie daarin is de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden is in Nederland. Snelle stijging aantal verkeersdodenIn 2022…

3M aansprakelijk gesteld door Staat vanwege PFAS-vervuiling

De Amerikaanse multinational 3M, gevestigd in het havengebied van Antwerpen, is door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door vervuiling van de Zeeuwse Westerschelde met PFAS. Dat heeft de landsadvocaat aan het bedrijf laten weten. In de fabriek worden half-afgewerkte producten gemaakt, zoals lijmen, synthetisch rubber en koelmiddelen,…

Dodelijke verkeersongevallen onderzocht: analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2021 op rijkswegen plaatsvonden, naar analogie van de onderzoeken voor de jaren 2016 t/m 2020. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die plaatsvinden. Met die lessen kunnen maatregelen worden genomen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst…

Geplande investeringen verkeersveiligheid besparen over de komende 30 jaar ruim duizend verkeersslachtoffers

Investeringen in verkeersveiligheidsmaatregelen die decentrale overheden tot 2026 voor hun wegen hebben ingepland, zullen over de komende 30 jaar naar schatting ruim duizend verkeersslachtoffers besparen: ongeveer 25 verkeersdoden en 1046 (ernstig) verkeersgewonden. Elke 1000 euro aan investeringen levert een maatschappelijke kostenbesparing op van 2700 euro, of wel een kosteneffectiviteit van 2,7. Dit blijkt uit een…