Veilig Verkeer Nederland pleit voor behoud verkeerseducatie in vernieuwd curriculum

Teams van leraren en schoolleiders buigen zich momenteel over voorstellen voor het actualiseren van de onderwijsinhoud voor het primair en voortgezet onderwijs. De voorstellen zijn nu in de maak en worden in oktober aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Veilig Verkeer Nederland (VVN) hecht er grote waarde aan dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het…