Spreekrecht goed voor slachtoffers van misdrijven: ‘draagt bij aan emotioneel herstel’

Het spreekrecht pakt positief uit voor slachtoffers, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en de Universiteit Leiden. Slachtoffers voelen zich er door gesterkt en gehoord, al gaan rechters in de praktijk nogal verschillend om met het spreekrecht. Als rechters geen empathie tonen, of de verdachte ‘geen sjoege geeft’, heeft dat juist…

Onderzoek naar schadevergoedingsstelsel slachtoffers van strafbare feiten

Een tijdelijk adviescollege gaat onderzoek doen naar het schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd. Het adviescollege gaat op 15 juni aan de slag. Vergoeding van schade is een belangrijk onderdeel van het recht doen aan slachtoffers. Het draagt bij aan de vergoeding…