Samenvattingen van reacties op wetsvoorstel wettelijke verankering GBL

Het NIS, het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, de NLE en het NIVRE hebben allen gereageerd op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het Wijzigingsbesluit op de wettelijke verankering GBL. Het NIVRE heeft de reacties samengevat en op haar website geplaatst. Het NIVRE: “In deze bijdrage willen we een beknopte weergave geven van de reacties per…

Ledenvergadering Branchevereniging NLE benoemt nieuw bestuur

Op de algemene ledenvergadering van de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE is woensdag een nieuw bestuur benoemd. De bijeenkomst, met aansluitend een diner voor alle NLE-ers, vond plaats in Kasteel Kerckebosch in Zeist. Drie bestuursleden namen afscheid. De ledenvergadering stond verder in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging. De bestuursleden Judith Dingemanse (LetselVerhalen),…

NLE over wettelijke verankering GBL-termijnen: ‘zou voor alle partijen in de markt moeten gelden’

De Branchevereniging NLE, waarbij 31 letselschadekantoren zijn aangesloten, heeft vorige maand een reactie ingezonden naar aanleiding van de internetconsultatie concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarin de wettelijke verankering van de GBL-termijnen voor verzekeraars is geregeld. Vandaag werd het document op de website geplaatst. De NLE is van mening dat wettelijke richtlijnen niet slechts moeten gelden…

‘Mister Claim’ Rogier Witlox onder vuur in LetselLab: ‘Jij bent een cowboy’

In de uitzending van LetselLab, die ging over ongereguleerde belangenbehartigers, kreeg tafelgast Rogier Witlox felle kritiek van advocaat Chris van Dijk. Van Dijk was heel duidelijk in wat hij van de werkwijze van Witlox vindt: ‘Jij bent een cowboy’. De manier waarop Witlox omgaat met BGK noemde Van Dijk valsheid in geschrifte. Witlox was het…

Verbeterde BKB-regeling voor belangenbehartigers per 1 oktober van kracht

Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer. Dit…

‘Evaluatie BKB-regeling voor letselschadebureaus positief verlopen’

Op initiatief van de NLE heeft vorig jaar een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden met NLE-leden en andere belangenbehartigers over de BKB-staffel. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er breed gedeelde onvrede te bestaan over de huidige staffel, onder meer vanwege de impact van inflatie en de gemiste efficiency slagen, vooral in licht-letselzaken. Deze signalen heeft de NLE betrokken…

De NLE High-tea bijeenkomst stond bol van de sfeer, gezelligheid en nieuwe inzichten

Afgelopen woensdag vond de NLE High-tea 2023 plaats. Tachtig deelnemers verzamelden zich bij kasteel de Haar en hadden een geweldige middag, onder leiding van dagvoorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate. Naast een mooi inhoudelijk programma werd er gewandeld in de kasteeltuinen en waren er heerlijke hapjes en drankjes. NLE-voorzitter Rini Withagen heette de aanwezigen welkom. “In…

NLE groeit door met de toetreding van Ridder Letselschade

Ridder Letselschade is deze maand toegetreden tot de branchevereniging NLE. De vereniging is alleen toegankelijk voor letselschadebureaus met het Nationaal Keurmerk Letselschade die voor slachtoffers werken. Er zijn momenteel 28 bureaus bij de NLE aangesloten en dat aantal wordt snel groter. Ridder LetselschadeRidder Letselschade is een gespecialiseerd letselschadebureau, gevestigd in Zeewolde, dat mensen bijstaat wanneer…

NLE bestaat 25 jaar: ‘Samen een cultuur gecreëerd van onderling vertrouwen’

De Branchevereniging NLE bestaat vandaag precies 25 jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag werd stilgestaan bij deze mijlpaal. Rini Withagen: “De rode draad in de afgelopen kwart eeuw is samenwerking. Hoewel NLE-kantoren elkaars concurrenten zijn, trekken we in NLE-verband samen op. We hebben met elkaar zelfs een cultuur gecreëerd van openheid en onderling vertrouwen.…

NLE reageert op aanbevelingen rekenrente: ‘discussies voorkomen of juist creëren?’

De branchevereniging NLE heeft vandaag een reactie gepubliceerd op het memo van prof. dr. Lex Hoogduin, waarin hij in opdracht van het Verbond van Verzekeraars een zestal aanbevelingen doet over de gehanteerde rekenrente in letselschadezaken. De vereniging van keurmerkkantoren NLE gaat op elk van de aanbevelingen van Hoogduin in en concludeert dat de aanbevelingen van…

Sincerus Letselschade en Smit Juridisch Advies sluiten zich aan bij NLE

De achterban van de branchevereniging NLE is weer wat gegroeid door de toetreding per 1 maart 2023 van de twee letselschadekantoren Sincerus Letselschade en Smit Juridisch Advies. Dat meldt de vereniging op haar website. Door de toetreding groeit de vereniging naar 27 aangesloten kantoren, die allemaal beschikken over het Nationaal Keurmerk Letselschade. Voorzitter Rini Withagen…

NLE van start met jaarlijks tarievenonderzoek: ‘Hiermee kunnen we helderheid verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven’

De Branchevereniging NLE heeft onder haar leden een tarievenonderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de bandbreedte van gehanteerde uurtarieven door keurmerkkantoren. Dat laat de vereniging weten op haar website. Het doel van het onderzoek is om in BGK-discussies op dossierniveau helderheid te kunnen verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven, aldus de NLE. NLE-voorzitter…

Tien vragen aan… Danny Francken

Een terugkerend vrijdags onderdeel van Letselschade.NU is ‘Tien vragen aan…’, waarin een letselschadeprofessional een klein inkijkje geeft in zijn of haar leven en drijfveren. Vandaag is het de beurt aan Danny Francken (56). Sinds 2017 is Danny directeur van Jurilex Letselschade en houd hij zich bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen deze franchiseorganisatie…

LetselLab over de BGK in letselschadezaken: ‘Het zou mooi zijn als NKL-partijen tot een soort overall-model kunnen komen’

Buitengerechtelijke kosten (BGK) zijn de kosten die de belangenbehartiger rekent voor de behandeling van letselschadezaken. Over de hoogte van de kosten is vaak discussie, wat leidt tot vertraging en niet-afgehandelde dossiers. Moet de overheid reguleren? Kan het NKL een rol spelen? Moeten we vooraf begroten en afstemmen met de verzekeraar? Zijn de BKB-regeling en de…

NLE themabijeenkomst BGK voor alle keurmerkkantoren: ‘Er zijn verschillen, maar over veel zaken zijn we het eens’

Gisteren organiseerde de NLE een themabijeenkomst, waar 55 vertegenwoordigers van 34 keurmerkkantoren (expertisebureaus die voor slachtoffers werken) aan deelnamen. Er werd gesproken over de knelpunten en mogelijke oplossingen rond de vergoeding van de BGK door verzekeraars. NLE-voorzitter Rini Withagen kijkt met een tevreden gevoel terug op de bijeenkomst. “Als keurmerkkantoren hebben we heel goed met…