Nieuwe BKB-regeling verzekeraars en belangenbehartigers op 1 juli 2024 van kracht

Het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe BKB-regeling, die op 1 juli 2024 in werking treedt. Alleen belangenbehartigers die houder zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) kunnen gebruik maken van de BKB-regeling. WijzigingenDe grootste wijziging ten opzichte van de huidige BKB-regeling is zichtbaar in de…

CFD is alweer gestopt met Letselschadeloket, na kritiek uit de letselschadebranche

De beroepsvereniging voor financieel dienstverleners CFD is een maand na de lancering alweer gestopt met het CFD Letselschadeloket. Dat vertelt voorzitter Edwin Herdink aan AMweb. Het loket kreeg veel kritiek vanuit de letselschadebranche, onder meer vanwege het commerciële karakter van het initiatief. Daardoor zijn de belangenbehartigers waarmee CFD een samenwerking was gestart afgehaakt, zegt Herdink.…

Manifest van organisaties in de letselschadebranche: ‘bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken’

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties zouden slachtoffers moeten kunnen begeleiden. Dat stellen twaalf organisaties die allen werkzaam zijn in de letselschade-sector in een gezamenlijk manifest. De ondertekenaars vinden het zorgelijk dat het aantal ongereguleerde partijen in de sector de laatste jaren toeneemt. Dat…

NLE: ‘Door wettelijke regulering kunnen malafide bureaus worden geweerd’

Het AD berichtte vandaag over een toename van het aantal malafide belangenbehartigers in de letselschadebranche. De NLE vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en ondersteunt het pleidooi voor een wettelijke bescherming van het beroep van letselschade-expert. De branchevereniging wijst als voorbeeld op de recente wettelijke regulering van de incassomarkt. Annemiek van Reenen-ten Kate is voorzitter van de NLE,…

NLE verschaft met tarievenonderzoek inzicht in marktconforme tarieven van keurmerkkantoren

De Branchevereniging NLE heeft onder haar leden net als vorig jaar een tarievenonderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht is verkregen in de bandbreedte van gehanteerde uurtarieven door keurmerkkantoren. Het doel van het onderzoek is daarnaast om in BGK-discussies op dossierniveau helderheid te kunnen verschaffen over de hoogte van marktconforme tarieven. Vandaag heeft de NLE de resultaten gepresenteerd…

Rini Withagen belandde 43 jaar geleden bij toeval in het letselschadevak: ‘Als expert heb ik het mooiste beroep van de wereld’

Rini Withagen werkt al sinds 1980 met hart en ziel in het letselschadevak. Naast zijn werk als expert houdt hij zich ook altijd druk bezig met vakinhoudelijke nevenfuncties. “Ik ben naast de behandeling van dossiers altijd graag bezig geweest met branchebrede thema’s. Je ontmoet mensen en je kunt samen volop bijdragen aan de verdere ontwikkeling…

Samenvattingen van reacties op wetsvoorstel wettelijke verankering GBL

Het NIS, het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, de NLE en het NIVRE hebben allen gereageerd op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het Wijzigingsbesluit op de wettelijke verankering GBL. Het NIVRE heeft de reacties samengevat en op haar website geplaatst. Het NIVRE: “In deze bijdrage willen we een beknopte weergave geven van de reacties per…

Ledenvergadering Branchevereniging NLE benoemt nieuw bestuur

Op de algemene ledenvergadering van de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE is woensdag een nieuw bestuur benoemd. De bijeenkomst, met aansluitend een diner voor alle NLE-ers, vond plaats in Kasteel Kerckebosch in Zeist. Drie bestuursleden namen afscheid. De ledenvergadering stond verder in het teken van het 25-jarig bestaan van de vereniging. De bestuursleden Judith Dingemanse (LetselVerhalen),…

NLE over wettelijke verankering GBL-termijnen: ‘zou voor alle partijen in de markt moeten gelden’

De Branchevereniging NLE, waarbij 31 letselschadekantoren zijn aangesloten, heeft vorige maand een reactie ingezonden naar aanleiding van de internetconsultatie concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024, waarin de wettelijke verankering van de GBL-termijnen voor verzekeraars is geregeld. Vandaag werd het document op de website geplaatst. De NLE is van mening dat wettelijke richtlijnen niet slechts moeten gelden…

Verbeterde BKB-regeling voor belangenbehartigers per 1 oktober van kracht

Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer. Dit…

‘Evaluatie BKB-regeling voor letselschadebureaus positief verlopen’

Op initiatief van de NLE heeft vorig jaar een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden met NLE-leden en andere belangenbehartigers over de BKB-staffel. Tijdens deze bijeenkomsten bleek er breed gedeelde onvrede te bestaan over de huidige staffel, onder meer vanwege de impact van inflatie en de gemiste efficiency slagen, vooral in licht-letselzaken. Deze signalen heeft de NLE betrokken…

De NLE High-tea bijeenkomst stond bol van de sfeer, gezelligheid en nieuwe inzichten

Afgelopen woensdag vond de NLE High-tea 2023 plaats. Tachtig deelnemers verzamelden zich bij kasteel de Haar en hadden een geweldige middag, onder leiding van dagvoorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate. Naast een mooi inhoudelijk programma werd er gewandeld in de kasteeltuinen en waren er heerlijke hapjes en drankjes. NLE-voorzitter Rini Withagen heette de aanwezigen welkom. “In…