Inspectie en overheid gedogen grootschalige lozing kankerverwekkende stoffen in meren Flevoland

Honderden keer per jaar worden grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit binnenvaartschepen geloosd in het Markermeer en het IJsselmeer. Dat schrijft het AD na raadpleging van cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ondanks een landelijk en Flevolands verbod, gebeurt het toch. Bij het schoonmaken van de tanks, het ontgassen, kunnen de vrijkomende stoffen, zoals het…