Vertraging uitvoering regeling smartengeld aardbevingsgebied Groningen

Veel Groningers die een aanvraag willen doen voor een vergoeding voor immateriële schade door aardbevingen, zullen daar langer op moeten wachten. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen heeft meer tijd nodig voor de behandeling van de aanvragen. De regeling is gestart in de gemeente Eemsdelta. Daarna gaan andere plaatsen in het bevingsgebied volgen. Zo zou de regeling al…

GroenLinks wil proef met helmplicht voor fietsende kinderen

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen maakt zich zorgen over het recordaantal overlijdens bij verkeersongelukken in die provincie. Ze dringt daarom aan om zo snel mogelijk beginnen met nieuwe initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid voor fietsers. De provincie moet bij het Rijk aandringen op een proef met een helmplicht voor fietsende kinderen tot twaalf…