Raad voor de Rechtspraak kritisch over wetsvoorstel om langdurig zieke werknemers eerder te kunnen vervangen: ‘Biedt geen oplossing voor problemen rondom langdurige arbeidsongeschiktheid’

De Raad voor de Rechtspraak is in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies kritisch over een wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen. Het wetsvoorstel heeft als doel dat mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om langdurig zieke werknemers na hun eerste ziektejaar niet meer te laten re-integreren binnen het…

‘Strafrechters moeten beter worden gescreend op kennis van civiel recht’

Nederlandse strafrechters moeten vaker een schadevergoeding toekennen aan slachtoffers of nabestaanden van ernstige misdrijven. Nu stelt een rechter te vaak niet te kunnen oordelen over een schadevergoeding, waardoor slachtoffers naar de civiele rechter moeten stappen. Dat zegt Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland tegen de NPO Radio 1-podcast Het Onderzoeksbureau. Volgens Jansen, zelf jarenlang strafrechter, moeten…

‘Coronamaatregelen rechtspraak gaan ten koste van rechten slachtoffers’

Stichting LANGZS heeft zich vrijdag in een open brief aan de Rechtspraak beklaagd over de impact van de coronamaatregelen op slachtoffers binnen het strafproces. Slachtofferrechten worden in deze tijden van crisis niet altijd geëerbiedigd, stelt het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. ‘Zo worden bijvoorbeeld sommige slachtoffers de toegang tot zittingen ontzegd en mogen weer…

Rechtszaken met procespartijen in de zittingszaal beperkt weer mogelijk

Vanaf 11 mei zullen op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal worden behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit. Om dit mogelijk te maken, zijn en worden in alle gerechtsgebouwen rechtszalen coronabestendig gemaakt…

Rechter straft zwaarder dan 20 jaar geleden

Rechters straffen gemiddeld 11 procent zwaarder dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Rechtspraak en straftoemeting. Met name gewelds- en seksuele misdrijven worden fors zwaarder bestraft. De (onvoorwaardelijke) straf voor deze misdrijven lag in 2018 circa 65 procent hoger dan in 1998. Ook vernielingen/misdrijven tegen orde en…

Nieuwe wet per 1 januari 2020: collectief naar rechter voor schadevergoeding bij massaschade

Burgers en bedrijven die massaal schade lijden omdat ze de dupe zijn geworden van bijvoorbeeld een auto waarmee is gesjoemeld, kunnen vanaf 1 januari 2020 samen naar de rechter om hun schade vergoed te krijgen. De wet van minister Dekker (Rechtsbescherming) die massaschade afwikkelt in een collectieve actie, treedt in werking. Vanaf 1 januari 2020…

Begeleiding slachtoffers bij rechtbanken en hoven verbeterd

De opvang en begeleiding van slachtoffers bij rechtbanken en gerechtshoven is het afgelopen jaar verbeterd. Slachtoffers en nabestaanden worden bovendien beter geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten als ze naar een strafzaak gaan en welke voorzieningen er beschikbaar zijn. Maar er zijn nog knelpunten, blijkt uit een evaluatie  (pdf, 679,2 KB) van de Raad voor de rechtspraak. De…

Rechtspraak: ‘Laat voorschotregeling in stand, ook bij afgesplitste vorderingen’

De Raad voor de rechtspraak staat positief tegenover het wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) om de strafrechter de mogelijkheid te geven ingewikkelde schadevergoedingsvorderingen af te splitsen van de strafzaak. Dit schrijft de Raad in een wetgevingsadvies. In de huidige situatie moeten slachtoffers zelf een civiele procedure starten als de strafrechter aangeeft een complexe vordering niet…

‘Oproep Slachtofferhulp om toekenning smartengeld beter te motiveren wordt door veel rechters nog niet opgepakt’

Vorige maand heeft Slachtofferhulp Nederland aandacht gevraagd voor de onaanvaardbare verschillen ten aanzien van de hoogte van het smartengeld. Slachtofferhulp Nederland wil dat (straf)rechters de bedragen beter gaan onderbouwen. De Raad voor de Rechtspraak heeft erkend dat de motivering van het toekennen van het smartengeld een punt van aandacht is. Helaas blijkt dit (op wat…

Slachtofferhulp wil motivatie bij toekenning van smartengeld na misdrijven

Slachtoffers van een misdrijf krijgen zulke wisselende schadevergoedingen uitgekeerd, dat Slachtofferhulp Nederland spreekt van willekeur. ,,In vergelijkbare zaken kan een slachtoffer 5000, maar ook 500 euro krijgen. Het is Russische roulette.” De organisatie wil daarom dat  rechters de toegekende bedragen gaan onderbouwen. Bij het toekennen van smartengeld, een vergoeding voor fysiek of psychisch leed, bestaan…