‘Geen mond-op-mond beademing bij volwassenen’

Bij volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie moeten burgerhulpverleners en first-responders geen mond-op-mondbeademing toepassen. In een tijdelijke aanpassing van de reanimatierichtlijn van de Nederlandse Reanimatieraad is dit nu het advies bij niet-medische hulpverlening voor circulatiestilstand. Bij borelingen en kinderen is mond-op-mondbeademing nog wel aangewezen. First-responders, zoals politie en brandweer, kunnen wel borstcompressies en AED inzetten bij volwassen…