Smartengeld bij verminderd bewustzijn?

Heb je als slachtoffer letsel door toedoen van een ander? Dan heb je recht op een smartengeldvergoeding. Geldt dit ook als het slachtoffer door het ongeval laagbewust is of geen bewustzijn meer heeft? Zo ja, hoe wordt de hoogte van de vergoeding dan bepaald? Daarover gaat deze blog van advocaat Timothy Boerendonk. Door mr. Timothy…

Vererfde smartengeldvergoeding na ernstig letsel met overlijden tot gevolg

Bij ongevallen met uiteindelijk overlijden tot gevolg, kan het zijn dat de aansprakelijke partij een smartengeldvergoeding moet betalen aan de erven van het slachtoffer. De schadeveroorzakende partij moet dan wel bij leven aansprakelijk zijn gesteld en er moet nadrukkelijk aanspraak zijn gemaakt op een smartengeldvergoeding. Na het overlijden van het slachtoffer vererven de nabestaanden deze…

Blog: Inlener aansprakelijk voor ongeval op de werkvloer

Een uitzendkracht was op 26 april 2022 via een uitzendbureau bij een bedrijf aan het werk als productieoperator. Tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden raakt de uitzendkracht gewond aan zijn linkerpink. Voor de door hem geleden letselschade stelt de uitzendkracht het inlenende bedrijf aansprakelijk. Die betwist aansprakelijk te zijn. Daarom start de uitzendkracht een deelgeschil…

Rechtbank legt boete op aan Fokker vanwege dodelijk ongeval op de werkvloer

Vliegtuigonderdelenbedrijf Fokker is deels schuldig aan een fataal bedrijfsongeval in 2021 en moet daarom een boete betalen van 50.000 euro. Een medewerker kwam onder een zware stalen plaat terecht en overleed ter plaatse. Het bedrijf heeft volgens de rechter de veiligheidsnormen onvoldoende nageleefd. Het ongeluk gebeurde in de ochtend van 30 juli 2021 in de…

Letselschadeslachtoffer dient kosten WMO-voorziening mee te nemen in onderhandelingen met schadeverzekeraar

Recent heeft de bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan die zowel voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), als voor de letselschadepraktijk van belang is. De rechtbank Rotterdam overweegt namelijk dat het de eigen verantwoordelijkheid van een letselschadeslachtoffer is om de kosten van een WMO-voorziening in het letselschadebedrag te verdisconteren. Door mr. Iris…

Slachtoffers centraal in strafproces schietpartij zorgboerderij Alblasserdam

De rechtbank Rotterdam hervat vandaag het strafproces tegen John S. over de schietpartij op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en de voorafgaande moord in Vlissingen. De zittingsdag staat in het teken van de slachtoffers, 21 slachtoffers en nabestaanden maken gebruik van hun spreekrecht. Daarnaast behandelt de rechtbank ruim veertig ingediende schadeclaims. De 39-jarige S. wordt…

Moet de overheid de verkoop van sjoemelsigaretten stoppen? Daarover loopt een procedure

Sigaretten worden getest met een machine die meet hoeveel teer, nicotine en koolmonoxide vrijkomen bij het roken. In de filters van filtersigaretten zitten echter kleine gaatjes, waardoor het bij testen lijkt alsof rokers minder schadelijke stoffen binnenkrijgen. In de praktijk knijpen rokers die gaatjes vaak dicht met hun vingers of lippen. Daardoor krijgen ze meer schadelijke…

Advies AG Hartlief aan Hoge Raad: toestemming van patiënt vereist voor verstrekking van medische gegevens bij buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims

Er is toestemming van de patiënt vereist voor de verstrekking van medische gegevens bij de buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims. Dat is de essentie van het advies van advocaat-generaal (AG) Hartlief aan de Hoge Raad dat vandaag is gepubliceerd. Het advies heeft betrekking op een zaak waarin de rechtbank Rotterdam prejudiciële vragen heeft gesteld over…

Advocatenkantoor vordert openstaande BGK op overgestapte cliënt; rechtbank wijst toe

Een advocatenkantoor vordert betaling van openstaande advocaatkosten van een voormalig cliënt nadat die is overgestapt naar een andere belangenbehartiger. De voormalig cliënt betwist echter de hoogte van de geclaimde bedragen. Ook is hij is teleurgesteld omdat de advocaat weinig voor hem zou hebben betekend. De rechtbank acht dit verweer echter onvoldoende onderbouwd en wijst de…

Staat gaat niet in hoger beroep tegen uitspraken van rechters in toeslagenaffaire

De Staat gaat niet in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Almelo over het toeslagenschandaal. De rechter bepaalde dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de schade die twee Overijsselse ouders hadden geleden door het toeslagenschandaal. De overheid liet eerder weten het niet volledig eens met die uitspraak, maar ziet…

Ook in tweede zaak is rechtbank van oordeel dat Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens toeslagenouders

Nadat in een andere zaak eerder deze week de rechtbank Almelo de Nederlandse Staat aansprakelijk achtte voor het handelen van de Belastingdienst jegens twee toeslagenouders, was het vandaag bij de rechtbank Rotterdam opnieuw raak. De zaak was aangespannen door twee ouders die te maken hebben gekregen met terugvordering van voorschotten op kinderopvangtoeslag en vergaande invorderingsmaatregelen, waarbij…