Iedere week een aanrijding met een slagboom

Iedere week sneuvelt er minimaal 1 slagboom door een onoplettende automobilist, voetganger of vaarweggebruiker. Rijkswaterstaat vraagt daarom de (vaar)weggebruiker om extra alert te zijn: “Het gaat regelmatig mis, maar het gaat misschien nog wel vaker ‘net goed’ en ook dat verdient aandacht”. In 2021 werden er minimaal 51 slagbomen uitgereden op onze bruggen en sluizen.…

Aantal verkeersongevallen vorig jaar met tien procent gestegen; provincie Noord-Brabant is koploper

In 2021 werden in Nederland ruim 114.000 verkeersongevallen gemeld. Dat is een toename van 10,3% ten opzichte van 2020. Vooral in Noord-Brabant ging het veel vaker mis dan het voorgaande jaar. Hier nam het aantal ongelukken in het verkeer zelfs toe met bijna 20%. In maar liefst driekwart van de Nederlandse gemeenten was er een…

Aantal schadeclaims tegen wegbeheerders neemt toe, maar de juridische beoordeling is vaak lastig: ‘De vaststelling van aansprakelijkheid kost meer moeite dan in reguliere verkeerszaken’

Het komt vaak voor dat weggebruikers letsel oplopen vanwege een gebrekkige toestand van de weg. Ongevallen door losliggende stoeptegels, overhangende verkeersborden en gevaarlijke paaltjes op fietspaden krijgen veel aandacht in lokale politiek en media. Ook uit juridisch oogpunt gaat het om een interessant onderwerp; over de aansprakelijkheid van de wegbeheerder verschijnt een constante stroom aan…

Zembla: ‘Chemiefabriek Chemours loosde veel meer giftige stoffen dan toegestaan’

Chemiefabriek Chemours in Dordrecht heeft maandenlang meer van de giftige stof GenX in het water geloosd dan is toegestaan. Dat meldt Zembla (BNN-VARA) op basis van onderzoek van de Universiteit Utrecht. Rijkswaterstaat bevestigt volgens Zembla de te hoge GenX-concentraties, maar heeft niet gehandhaafd. Chemours ontkent dat er regels zijn overtreden. Chemours mag per jaar 5…

Vooral in dunbevolkte gebieden houden de meeste automobilisten zich niet aan de snelheidslimiet

Zo’n 60 procent van de Nederlandse automobilisten houdt zich keurig aan de maximaal toegestane snelheid. Op 30 km-wegen, waarop voor het eerst de gereden snelheden werden gemonitord, ligt dat percentage iets lager: Iets meer dan de helft van de auto’s rijdt daar te snel. Vrijwel elke auto heeft tegenwoordig namelijk wel een apparaat aan boord…

Daling aantal scheepsongevallen in 2021: 5 doden en 12 ernstig gewonden

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland zijn in 2021 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2020. Ook het aantal geregistreerde (zeer) ernstige ongevallen is gedaald ten opzichte van 2020. Op de Noordzee is het aantal ernstige scheepsongevallen iets gestegen, en blijft daarmee binnen de trend van voorgaande jaren. Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op het binnenwater…

‘Kabinet vindt veiliger maken van gevaarlijke N-wegen te duur’

Jaarlijks overlijden zo’n 600 verkeersdeelnemers in Nederland door een ongeval. Een sterke daling sinds begin jaren ‘70, toen meer dan 3.000 doden vielen. Maar de laatste jaren stokt de terugloop. Cijfers over het type weg waarop de verkeersdoden vallen zijn er niet, maar wel is duidelijk dat provinciale- en rijks-N-wegen behoren tot de onveiligste wegen…

Snelwegen zijn veiliger geworden sinds verlaging snelheidslimiet

De verlaging van de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur heeft geholpen de Nederlandse snelwegen veiliger te maken. “Automobilisten rijden sinds maart 2020 rustiger, met minder ongevallen tot gevolg,” staat in een nieuw onderzoeksrapport in opdracht van Rijkswaterstaat. Op snelwegen waar de limiet tussen 06.00 en 19.00 uur naar 100 ging, daalde het aantal…

‘Kabinet trekt te weinig geld uit om verkeersveiligheid N-wegen te verbeteren’

Het kabinet wil de verkeersveiligheid aanpakken en heeft ambitieuze doelstellingen, maar trekt er te weinig geld voor uit, vinden belangenorganisaties. Dat meldde EenVandaag. In 2030 moet het aantal verkeersdoden zijn gehalveerd en in 2050 naar nul zijn gereduceerd. Maar de huidige cijfers zijn reden tot zorg. Want er vallen jaarlijks nog altijd tussen de 610…

Slimme auto’s gaan data delen met wegbeheerders: ‘beter beeld van kwaliteit van de wegen’

Auto’s gaan wegbeheerders helpen door hen continu te informeren over hoe de weg erbij ligt. Zo krijgen de wegbeheerders een frequenter en completer beeld van de onderhoudstoestand en van verkeersonveilige situaties op de weg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zorgt samen met Mercedes-Benz dat anonieme informatie uit voertuigen de komende 2 jaar wordt gedeeld met…

Zeeuwen kunnen meedoen met PFAS-massaclaim tegen 3M

Ook Zeeuwen kunnen meedoen met het initiatief van een groep verontruste Vlaamse burgers die schadevergoeding eisen van chemieconcern 3M. Dat meldde het AD dinsdag. De collectieve actie is Darkwater 3M genoemd, geïnspireerd door de film Dark Waters. De actie is gericht tegen zowel de 3M-vestiging in het Vlaamse Zwijndrecht als tegen het Amerikaanse moederbedrijf. Drie gespecialiseerde…

‘Halvering aantal verkeersslachtoffers is onhaalbare ambitie’

Tegen alle ambities in neemt het aantal verkeersongevallen op de Nederlandse rijkswegen de komende jaren flink toe. Geplande rijkswegenprojecten bevorderen de verkeersveiligheid niet, hoewel dat vaak wel beoogd wordt. Tot die conclusies komen onderzoekers van Deloitte. In de periode september tot november 2021 was de drukte op de snelwegen weer als vanouds. Langzaam rijden en…

Zieke bomen langs de A12 vormen risico voor verkeer en worden gekapt

Rijkswaterstaat verwijdert deze maand vanwege de verkeersveiligheid met spoed zieke en dode bomen langs de snelweg A12 ter hoogte van Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. De bomen die verwijderd worden, verkeren in dusdanig slechte conditie dat ze een gevaar kunnen vormen voor de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij voornamelijk om essen die zijn aangetast door de…

Ondanks risicovolle betonschade aan viaduct over A1 wordt deze nog niet gesloopt: ‘Omleiding verkeer leidde tot milieubezwaren’

Van viaduct Hoog Burel over de A1 bij Apeldoorn is al jaren bekend dat het in een slechte staat is. Stukken beton kunnen afbrokkelen en op de A1 terechtkomen, met alle risico’s van dien voor het snelwegverkeer. Het viaduct had eigenlijk al gesloopt moeten worden, maar die plannen liggen voorlopig stil. De omleiding van het…

Weggebruikers zijn tevreden over Nederlandse wegen en wegbeheerders

Weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden over de Nederlandse wegen en de drie wegbeheerders Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat in december 2021 werd uitgevoerd onder ruim 9000 Nederlandse automobilisten. Weggebruikers zijn goed te spreken over de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Er liggen verbeterpunten bij…

Utrechtse automobilisten lopen grootste kans op autoschade

Automobilisten hebben het grootste risico op schade in de provincie Utrecht, zo blijkt uit de Auto Risicometer van Independer. De kans dat je auto mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is hier zo’n 30% groter dan elders in Nederland. Ook rijden in de provincie Utrecht meer dronken bestuurders op de weg. Zeeuwse automobilisten hebben…