Dragen helm wordt voor snorfietsers verplicht

Het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt daartoe een wijziging terzake van het Reglement verkeerstekens en verkeersborden (RVV) 1990 voor. Er wordt een substantiële daling van het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) verwacht omdat het overlijdens- en letselrisico bij de vervoermiddelen waar de snorfietsers naar zullen…