Arbeidsinspectie legt opnieuw dwangsommen op aan bagagebedrijven: ‘Aanpak fysieke belasting op Schiphol nog onvoldoende’

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. 4 Bedrijven krijgen een voornemen voor een Last onder Dwangsom (vLoD). De fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling is nog te hoog. Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom…

‘Platformmedewerkers Schiphol blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof’

Platformmedewerkers op Schiphol worden dagelijks blootgesteld aan gemiddeld meer dan 100.000 ultrafijne deeltjes per cm3, dat is ruim twee keer zoveel als wat volgens de Arbeidsinspectie vanuit gezondheidskundig oogpunt gewenst is. Dat blijkt uit een omvangrijk, nog niet gepubliceerd onderzoek dat in handen is van Zembla. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut IRAS van de…

Schiphol niet aansprakelijk voor arbeidsongeschiktheid bagagemedewerker

Schiphol is niet aansprakelijk voor de blijvende arbeidsongeschiktheid van een medewerker van een grondafhandelingsbedrijf. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland beslist. De medewerker had Schiphol als exploitant van de luchthaven aansprakelijk gesteld. ArbeidsongeschiktheidDe medewerker werkte vanaf 2007 op Schiphol. Eerst als bagageafhandelaar, later als lader en losser van vrachtvliegtuigen. Dat deed hij in…

Bagage-afhandelaren Schiphol verplicht tot aanpak fysieke belasting

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De Inspectie constateert dat de betrokken bedrijven nog onvoldoende maatregelen nemen -zoals de inzet van tilhulpen en het afwisselen van taken- om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel wordt beperkt. Medewerkers tillen nog steeds te zwaar…

Kabinet wil minder afhandelingsbedrijven op Schiphol, om werkomstandigheden te verbeteren

Het aantal bedrijven dat de bagage afhandelt op Schiphol gaat omlaag. Dat moet leiden tot betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers, en zal ook de kwaliteit van de dienstverlening en efficiëntie ten goede komen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers heeft besloten dat het aantal grondafhandelaren naar drie moet gaan. Momenteel zijn dat er…

FNV stapt uit overleg werkomstandigheden Schiphol: ‘Werkgevers doen te weinig’

Vakbond FNV heeft laten weten zich per direct terug uit de taskforce vliegtuiguitstoot op Schiphol, waarin betrokken partijen overleggen over de werkomstandigheden op Schiphol. De taskforce werd in 2022 door minister Harbers (Infrastructuur) opgezet naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Ziek van Schiphol’. De vakbond zegt bij de andere leden van de taskforce niet de daadkracht…

Arbeidsinspectie dreigt bagagebedrijven Schiphol met dwangsommen: ’tilhulpen worden nog onvoldoende gebruikt’

De zes bagage-afhandelaren op luchthaven Schiphol hebben van de Arbeidsinspectie een voornemen tot oplegging van een Last Onder Dwangsom (LOD) ontvangen. De inspectie heeft onlangs bij een controle geconstateerd dat zij niet voldoen aan de eis die in maart aan hen is gesteld. De dwangsom verschilt per bagage-afhandelaar, de hoogste bedraagt € 65.000 per maand.…

Arbeidsinspectie maant Schiphol tot actie: Vliegtuiguitstoot kankerverwekkend voor werknemers

De uitstoot van vliegtuigen is kankerverwekkend voor werknemers. Dat is de heldere conclusie van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) gisteren na 1,5 jaar onderzoek, aldus vakcentrale FNV. “Al meer dan 15 jaar zijn werknemers op Schiphol willens en wetens blootgesteld aan te hoge concentraties uitstoot.” Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “De arbeidsinspectie komt met dit rapport nadrukkelijk…

Op Schiphol moeten dieselvoertuigen worden vervangen omwille van gezondheid platformmedewerkers

Op luchthaven Schiphol moeten dieselaangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen worden vervangen door een versie met alternatieve aandrijving. Dit heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geëist op grond van de Arbowetgeving, naar aanleiding van een handhavingsverzoek van vakbond FNV. De dieselemissies waaraan platformmedewerkers op Schiphol worden blootgesteld zijn kankerverwekkend, aldus de inspectie. Op de luchthaven Schiphol zijn veel bedrijven…

Arbeidsinspectie: ‘Bagage-afhandeling Schiphol moet binnen twee jaar volledig gemechaniseerd zijn’

De zes bagage-afhandelaren op vliegveld Schiphol moeten per direct gebruik maken van hulpmiddelen om bagage af te handelen. Binnen twee jaar dient het afhandelen van bagage in de bagagehallen geautomatiseerd dan wel gemechaniseerd te zijn. Deze eisen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie vandaag aan de bagage-afhandelaren van Schiphol opgelegd. Onvoldoende maatregelen om overbelasting medewerkers te voorkomenBij…

Meer dan duizend gedupeerde bagagewerkers Schiphol hebben zich gemeld bij meldpunt FNV

De afgelopen weken hebben gedupeerden van slechte arbeidsomstandigheden bij bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol zich massaal gemeld bij vakbond FNV. Twee weken geleden kondigde de vakbond een collectieve rechtszak aan om een schadevergoeding te claimen namens de werknemers. Sindsdien hebben ongeveer zeshonderd extra benadeelden zich gemeld, met klachten aan bijvoorbeeld de rug en nek. Het…

FNV start namens honderden werknemers rechtszaak tegen bagagebedrijven Schiphol om te hoge werklast

FNV spant een collectieve rechtszaak aan tegen de bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol, omdat het werk al jaren te zwaar zou zijn. Naast schadevergoeding eist de vakbond ook verbetering van de arbeidsomstandigheden. FNV zegt sinds de opening van een meldpunt in september vorig jaar van meer dan vierhonderd mensen klachten over de werklast te hebben…

Arbeidsinspectie kreeg toch meldingen van overbelaste bagagemedewerkers op Schiphol

In september vorig jaar brachten de NOS en Nieuwsuur aan het licht dat de Arbeidsinspectie twaalf jaar lang geen controle had gedaan naar de zware omstandigheden waaronder bagage- en vrachtmedewerkers moesten werken op Schiphol. Een deel van het personeel heeft daardoor te maken met lichamelijk letsel vanwege het zware werk. De inspectie liet toen weten…

Bagagewerkers op Schiphol lopen gezondheidsschade op door te zwaar werk: ‘twee tot vier keer de grenswaarde’

Bagage- en vrachtbedrijven op luchthaven Schiphol laten hun medewerkers te zwaar werk uitvoeren. Een deel van het personeel kampt daardoor met lichamelijke problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Betrokken bedrijfsartsen waarschuwen dat mogelijk de helft van het grondpersoneel een beroepsziekte krijgt als men het werk op deze manier blijft doen. De…

Ultrafijn stof van vliegtuigen rond Schiphol kan mogelijk leiden tot hartaandoeningen en nadelige gevolgen voor ongeboren kind

Blootstelling aan ultrafijn stof van vliegtuigen rond Schiphol kan mogelijk leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelstel en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut koppelde de concentratie ultrafijn stof op het woonadres aan gezondheidsgegevens van inwoners van 30 gemeenten rondom Schiphol. Er is gekeken…

Schiphol en KLM negeren risico op kanker. Kan dat zomaar?

Blog
‘Schiphol en KLM negeren al 15 jaar gezondheidsrisico’s: ‘Collega’s gaan dood door kanker’’ en ‘KLM en Schiphol wisten van verhoogde kans op kanker platformpersoneel’. De koppen van afgelopen week liegen er niet om. Uit documenten is gebleken dat de werkgevers al lange tijd worden gewaarschuwd voor gezondheidsrisico’s door de hoge concentratie ultrafijnstof die vliegtuigen uitstoten. Kan dat zomaar? Wat kunnen de werknemers hiertegen doen?

Vakbonden: ‘Gezondheid personeel Schiphol in gevaar door ultrafijnstof’

FNV overweegt schadevergoeding te eisen voor werknemers op luchthaven Schiphol die ziek zijn geworden door fijnstof. Dat meldt het Parool. Ultrafijnstof rond Schiphol is al lang een grote bron van zorg. Vliegtuigmotoren spuwen grote hoeveelheden van deze allerkleinste stofdeeltjes uit. De minieme roetdeeltjes worden vooral veroorzaakt door het opstarten van straalmotoren en door de (diesel)voertuigen die…

‘Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van gezondheidsrisico’s medewerkers’

Zo’n twintigduizend platformmedewerkers van Schiphol werken dag in dag uit in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen. Het personeel ‘onder de vleugel’ maakt zich zorgen over de gezondheidsschade die de dampen kunnen veroorzaken. Zembla sprak met tientallen medewerkers. Een van hen vertelt: “Ik ken medewerkers met longkanker, maagkanker, stembandkanker. Alle berichten voordat ze de pensioenleeftijd bereikten.“…