Drie rechtsbijstandverzekeraars voldoen niet aan kwaliteitscode

Dertien rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders zijn vorig jaar op verzoek van het Verbond van Verzekeraars getoetst op de naleving van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand door Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Daaruit blijkt dat drie partijen, die samen circa vijf procent marktaandeel vertegenwoordigen, niet helemaal voldeden aan de kwaliteitscode. Inmiddels hebben deze drie partijen verbeteringen uitgevoerd, waardoor ze volgens…

Klanttevredenheid klachtafhandeling verzekeraars zelden onderzocht

In het kader van het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement heeft de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), uitvoerder van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), een aantal voorlopige conclusies gepubliceerd. De klanttevredenheid over klachtafhandeling wordt door verzekeraars zelden onderzocht. Ook wordt weinig of geen feedback gepubliceerd over verbeteracties naar aanleiding van klachten. Beide conclusies verdienen opvolging, aldus de…