Opnieuw Keurmerk NKL voor Andriessen en NXT Expertise

De Letselschade Raad heeft het Nationale Keurmerk Letselschade (NKL) opnieuw toegekend aan Andriessen Expertise en NXT Expertise. Het NKL is hét onafhankelijke bewijs van de kwaliteit van dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades. De toekenning gebeurde op advies van de Stichting toetsing verzekeraars die daarvoor een audit bij de organisaties heeft uitgevoerd. Ron…

Verzekeraars getoetst op naleving gedragscodes: ‘houden zich niet allemaal aan termijnen’

Verzekeraars zijn in 2021-2023 getoetst op drie belangrijke gedragscodes voor de klant: de gedragscode Informatievoorziening, de gedragscode Klachtbehandeling  en de gedragscode Claimbehandeling. Na de eerste toetsronde voldeden niet alle verzekeraars aan de gedragsregels, na de herstelperiode voldeden ze bijna allemaal wel. Dit blijkt uit de resultaten van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die periodiek de…

De Letselschade Raad contracteert nieuwe auditor voor Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad en de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) hebben vandaag een overeenkomst van opdracht getekend, waardoor Stv nu ook audits kan uitvoeren voor organisaties die het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) hebben of willen hebben. Dat betekent dat (potentiële) keurmerkorganisaties naast de al bestaande auditoren van Q-Consult Insurance ook voor een alternatief kunnen kiezen. Het…

Drie rechtsbijstandverzekeraars voldoen niet aan kwaliteitscode

Dertien rechtsbijstandverzekeraars en -uitvoerders zijn vorig jaar op verzoek van het Verbond van Verzekeraars getoetst op de naleving van de Kwaliteitscode Rechtsbijstand door Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Daaruit blijkt dat drie partijen, die samen circa vijf procent marktaandeel vertegenwoordigen, niet helemaal voldeden aan de kwaliteitscode. Inmiddels hebben deze drie partijen verbeteringen uitgevoerd, waardoor ze volgens…

Klanttevredenheid klachtafhandeling verzekeraars zelden onderzocht

In het kader van het thema-onderzoek Klacht- en feedbackmanagement heeft de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), uitvoerder van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV), een aantal voorlopige conclusies gepubliceerd. De klanttevredenheid over klachtafhandeling wordt door verzekeraars zelden onderzocht. Ook wordt weinig of geen feedback gepubliceerd over verbeteracties naar aanleiding van klachten. Beide conclusies verdienen opvolging, aldus de…