Geschikte methode ontbreekt voor het bepalen van hoeveelheid alcohol en drugs in verkeer

Het ontbreekt in Nederland aan een geschikte methode om te meten in hoeveel gevallen er onder invloed van alcohol of drugs wordt gereden. Dit staat in SWOV-rapport Het meten van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer tijdens reguliere politiesurveillances dat vandaag is gepubliceerd. Tot nu toe worden gegevens van de fuikcontroles van de politie gebruikt. Maar onder meer…

Fietsersbond wil af van paaltjes op het fietspad: ‘Ze doen de verkeersveiligheid meer kwaad dan goed’

Het moet afgelopen zijn met gevaarlijke paaltjes op fietspaden. Dat vindt de Fietsersbond. De paaltjes, die bedoeld zijn om auto’s van het fietspad te weren, doen volgens de bond meer kwaad dan goed. In plaats van het verkeer veiliger te maken voor fietsers, veroorzaken ze steeds meer onnodige valpartijen met soms ernstige gevolgen. De Fietsersbond…

Waarom is 30 km/uur binnen de bebouwde kom nog niet de standaard?

Veel politici, gemeenten en verkeersveiligheidsorganisaties pleiten voor een verlaging van de algemene maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/uur. In oktober 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan om 30 km/uur als nieuwe standaard in te voeren. De steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vroegen het kabinet en de Tweede…

SWOV gaat samen met gemeenten veiligheid kruispunten aanpakken

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, gaat SWOV samen met gemeenten onderzoek doen naar gevaarlijke kruispunten. “Een groot deel van de verkeersongevallen vindt plaats op kruispunten. Daar moet je dus echt maatregelen nemen om tot nul verkeersslachtoffers te komen,” aldus SWOV. Meer dan de helft van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom…

‘Systeemaanpak nodig om aantal verkeersslachtoffers terug te dringen’

In juni 2022 is het rapport The Safe System approach in action verschenen, van een gezamenlijke werkgroep van het International Transport Forum (ITF, OECD) en de Wereldbank. Volgens deze werkgroep is een op veiligheid gerichte systeemaanpak nodig om het wereldwijde aantal verkeersslachtoffers (miljoenen per jaar) terug te dringen. Eerder ingevoerde voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn Duurzaam…

‘Kabinet vindt veiliger maken van gevaarlijke N-wegen te duur’

Jaarlijks overlijden zo’n 600 verkeersdeelnemers in Nederland door een ongeval. Een sterke daling sinds begin jaren ‘70, toen meer dan 3.000 doden vielen. Maar de laatste jaren stokt de terugloop. Cijfers over het type weg waarop de verkeersdoden vallen zijn er niet, maar wel is duidelijk dat provinciale- en rijks-N-wegen behoren tot de onveiligste wegen…

Virtuele crash dummy moet bijdragen aan de verkeersveiligheid van vrouwen (video)

Vrouwelijke auto-inzittenden hebben bij een ongeval een aanzienlijk hogere kans om te overlijden of om ernstig letsel op te lopen in vergelijking met mannelijke inzittenden. Dat komt omdat de huidige fysieke crash dummies zijn gebaseerd op de gemiddelde man, van gemiddelde lengte en gewicht. Afwijkende maten, en vooral ook de andere lichaamsbouw van vrouwen, blijven hierdoor…

Nederlanders willen verbetering verkeersveiligheid, maar niet ten koste van individuele vrijheid

In een vandaag gepubliceerd SWOV-rapport staat vermeld hoe het verkeersgedrag, de attituden en meningen van Nederlandse weggebruikers verschillen van het Europese gemiddelde en vijf Europese buurlanden (België, Denemarken, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zweden). Daaruit blijkt onder meer dat Nederlanders minder vertrouwen hebben in wettelijk verplichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, zoals snelheidslimieten, fietshelm of reflecterende kleding.…

Vorig jaar kleine daling aantal verkeersdoden, maar ‘aantal ouderen dat sterft in verkeer schokkend’

Uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) woensdag publiceert blijkt dat vorig jaar 582 verkeersdoden vielen, 28 minder dan in 2020. Het grootste deel zat op de fiets. Nederland telde 207 fietsdoden tegen 175 inzittenden van personenauto’s. Verder verongelukten 52 motorrijders en 49 bromfietsers dodelijk. Voetgangers (43) en 32 bestuurders van een…

Dieptestudie gestart naar motorongevallen

Begin april is SWOV gestart met een diepteonderzoek naar motorongevallen. Bij diepteonderzoeken worden verkeersongevallen van een bepaald type tot in detail geanalyseerd. Met de inzichten die dit oplevert kunnen aanbevelingen worden gedaan om toekomstige ongevallen te voorkomen. Eerder voerde SWOV dieptestudies uit naar onder meer ongevallen met speed-pedelecs, scootmobielen, bestelauto’s en snorfietsen. Jaarlijks vallen in Nederland ruim veertig…

SWOV: Het is mogelijk personenauto’s nog veiliger te maken en daarmee slachtoffers te voorkomen

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het overlijdensrisico. De laatste tien jaar is er echter geen sprake meer van een daling van het aantal doden onder inzittenden van personenauto’s. De nieuwe SWOV-factsheet Veilige personenauto’s geeft een overzicht van verbeteringen in…

Populaire e-step ter discussie na diverse ernstige ongevallen: ‘Verbod moet plaatsmaken voor veiligheidsvoorwaarden’

De elektrische step is gigantisch populair, maar ligt ook onder vuur. Na het zoveelste ernstige ongeval, maandagavond in Rotterdam, rijst de vraag: is die hippe gemotoriseerde autoped wel veilig? Daarover schrijft het AD. Hakim (19), verkoper bij broodjeszaak Subway weet niet wat hij hoort, als hij rond 21.00 uur na zijn avonddienst de deur achter…

Aantal letselschades in het verkeer afgelopen jaar significant toegenomen

De verkeerscijfers over 2021 zijn beduidend ongunstiger dan die van 2020: meer ongevallen, meer ernstig gewonden en meer blikschade. Dat blijkt uit ongevalscijfers die Smart Traffic Accident Reporting, waarin onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en politie in samenwerken, in 2021 registreerde. Afleiding, rijden met te hoge snelheid en rijden onder invloed…