SWOV verwacht sterke stijging aantal verkeersslachtoffers in provincie Utrecht

In 2021 vielen er in de provincie Utrecht 47 verkeersdoden en 490 ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden laat al zeker tien jaar geen significante ontwikkeling zien. Binnen de groep verkeersdoden is er een verschuiving naar meer verkeersdoden onder fietsers en minder onder voetgangers. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Utrecht is de afgelopen jaren significant toegenomen.…

Koele cijfers SWOV maken andermaal duidelijk: het gaat hartstikke slecht met de verkeersveiligheid in Nederland

Woensdag 31 mei vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Ter voorbereiding heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante feiten en informatie. Meest prominente conclusie daarin is de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden is in Nederland. Snelle stijging aantal verkeersdodenIn 2022…

Dodelijke verkeersongevallen onderzocht: analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2021 op rijkswegen plaatsvonden, naar analogie van de onderzoeken voor de jaren 2016 t/m 2020. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die plaatsvinden. Met die lessen kunnen maatregelen worden genomen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst…

Geplande investeringen verkeersveiligheid besparen over de komende 30 jaar ruim duizend verkeersslachtoffers

Investeringen in verkeersveiligheidsmaatregelen die decentrale overheden tot 2026 voor hun wegen hebben ingepland, zullen over de komende 30 jaar naar schatting ruim duizend verkeersslachtoffers besparen: ongeveer 25 verkeersdoden en 1046 (ernstig) verkeersgewonden. Elke 1000 euro aan investeringen levert een maatschappelijke kostenbesparing op van 2700 euro, of wel een kosteneffectiviteit van 2,7. Dit blijkt uit een…

SWOV dringt aan op stimuleren vrijwillig gebruik van fietshelm

SWOV ziet voor ouders en andere sleutelfiguren een belangrijke rol weggelegd om het vrijwillig fietshelmgebruik te stimuleren. Ook de verkrijgbaarheid en de prijs van de fietshelm kunnen het vrijwillig gebruik stimuleren. Hoewel er voor een helmplicht geen draagvlak is bij tal van organisaties en belangenverenigingen, is er geen weerstand tegen het stimuleren van vrijwillig fietshelmgebruik. Hoe dat…

Landelijke Dag van de Fietshelm: steeds meer fietsers met hersenletsel, toch geen draagvlak voor helmplicht

Het is vandaag Landelijke dag van de Fietshelm. Doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 36% en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (oudere) e-bikers. Omdat het aantal slachtoffers…

Jaarlijks gemiddeld 49 doden en 370 ernstig gewonden in Limburgs verkeer

De afgelopen tien jaar vallen er jaarlijks gemiddeld 49 doden en 370 ernstig gewonden in het Limburgse verkeer. Dit aantal daalt nauwelijks, zo blijkt uit onderzoek van SWOV. Er wordt, als er niet hard wordt ingegrepen, zelfs een stijging van het aantal verkeersslachtoffers verwacht. Bij de ernstig verkeersgewonden wordt bij gelijkblijvend beleid voor de komende…

‘Europa stelt ambitieuze doelen voor verkeersveiligheid, maar levert te weinig financiering voor onderzoek’

Netwerkorganisatie FERSI, van Europese onderzoeksinstituten voor verkeersveiligheid, waarvan het Nederlandse instituut SWOV momenteel voorzitter is, is bezorgd dat het Europese verkeersveiligheidsonderzoek niet langer levert wat het zou moeten opleveren, waardoor de verbeteringen die nodig zijn om de Europese ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstellingen te halen, worden belemmerd. Het probleem is een gebrek aan budget voor verkeersveiligheidsonderzoek, aldus FERSI.…

Autoverzekering is voor jongeren haast onbetaalbaar vanwege hoog ongevalsrisico

Een autoverzekering voor jonge bestuurders is bijna niet meer te betalen, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De hoge premie is het gevolg van het hogere risico dat jongeren lopen op verkeersongevallen. “Gemiddeld betaalden automobilisten van 18 t/m 20 jaar in 2022 183,05 euro per maand voor autoverzekering, wat neerkomt op bijna 2.200…

Aantal ongevallen met scootmobielen sterk gestegen; hoe veilig zijn deze voertuigen eigenlijk?

Het aantal ongevallen met scootmobielen is de laatste jaren sterk gestegen. Sommige experts en organisaties vinden de voertuigen niet veilig genoeg. Ze zeggen dat veel ongelukken voorkomen kunnen worden door het remsysteem en de stabiliteit van de scootmobielen aan te passen. Minister Harbers (Infrastructuur) werkt ondertussen aan nieuwe regels voor invalidenvoertuigen. Een veelgemaakte fout die…

‘Stijging aantal verkeersongelukken in 2022 komt door toename aantal drankrijders’

In een jaar tijd nam het aantal ongelukken met minimaal één gewonde met 3.681 toe tot 21.457 slachtoffers. Deze zorgwekkende toename is deels te herleiden naar de extra drukte op de weg sinds de coronapandemie. Maar de voornaamste oorzaak is volgens Veilig Verkeer Nederland te vinden in het gedrag van verkeersdeelnemers en met name de toename in het…

Wat moet er gebeuren om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren?

De voorlopige ongevalscijfers van 2022 laten een somber beeld zien. Uit de cijfers van STAR blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop plaatsvonden. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger dan in 2019. Als reactie op dit nieuws buitelen organisaties over elkaar heen met voorstellen om het tij te…

‘Maak fietspaden veiliger door snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen’

Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor om de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. De maatregel zou goed samengaan met de helmplicht voor snorfietsen vanaf 1 januari 2023. In de steden Amsterdam en Utrecht rijden snorfietsen al op de rijbaan. Bovendien gelden in steeds meer plaatsen al maximumsnelheden van 30 km/uur binnen de…

Forse toename voorspeld van aantal fietsongevallen; minister trekt miljoenen extra uit voor fietsveiligheid

Minister Harbers (Infrastructuur) zet € 50 miljoen opzij voor fietsveiligheid. Recente onderzoeken hebben laten zien dat met name het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in de komende jaren zal oplopen als er geen extra maatregelen worden getroffen. Om de fietsveiligheid gericht te verbeteren, zijn vier focuspunten vastgesteld: ouderen, enkelvoudige ongevallen, sport- en schoolomgevingen en drukte op…

Aantal verkeersdoden vorig jaar met bijna 5% gedaald, maar geen sprake van dalende trend

In 2021 vielen er 582 verkeersdoden in Nederland, 28 doden minder dan in 2020. Over de afgelopen tien jaar beschouwd, is daarmee nog geen dalende trend ingezet. Naast verkeersdoden vielen er ook 6.800 ernstig verkeersgewonden (volgens de nieuwe definitie) en werden 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de spoedeisende hulp. De cijfers van ernstig verkeersgewonden liggen in…

SWOV-prognose: aantal verkeersslachtoffers zal aanmerkelijk stijgen

Een halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 ligt – ook met extra maatregelen – buiten bereik. In het meest gunstige geval kan het aantal verkeersdoden gehalveerd worden. Met extra maatregelen is een forse reductie van het aantal ernstig gewonden wel mogelijk, maar van halvering is geen sprake. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Veel ongelukken met scootmobielen: ‘gevaarlijkste vervoermiddel in het verkeer’

Met een scootmobiel gebeuren meer ongelukken dan met andere vervoersmiddelen, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die minister Mark Habers (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer stuurde. De scootmobiel en andere gehandicaptenvoertuigen de gevaarlijkste vervoermiddelen in het verkeer. Gebruikers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeluk dat bijvoorbeeld motorrijders…

Geschikte methode ontbreekt voor het bepalen van hoeveelheid alcohol en drugs in verkeer

Het ontbreekt in Nederland aan een geschikte methode om te meten in hoeveel gevallen er onder invloed van alcohol of drugs wordt gereden. Dit staat in SWOV-rapport Het meten van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer tijdens reguliere politiesurveillances dat vandaag is gepubliceerd. Tot nu toe worden gegevens van de fuikcontroles van de politie gebruikt. Maar onder meer…