De verkeersveiligheid in Zeeland kan een stuk beter

Het aantal Zeeuwse verkeersdoden bleef met een (niet-significante) daling min of meer gelijk, terwijl het landelijk aantal steeg. Het aantal Zeeuwse ernstig gewonden, daarentegen, stijgt in hetzelfde tempo als landelijk. Dit blijkt uit het nieuwste rapport ‘De Zeeuwse Staat van de Verkeersveiligheid’ waarin SWOV de recente ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden (2013-2022), ernstig verkeersgewonden (2014-2022), mobiliteit…

Aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders afgelopen jaren verdubbeld

Voor mensen die steeds minder mobiel worden, is de scootmobiel een uitkomst. Het geeft ze hun vrijheid terug. Toch rijzen er vragen over dit vervoersmiddel op, want uit onderzoek is gebleken dat in zeven jaar tijd het aantal doden onder scootmobielbestuurders in het verkeer is verdubbeld. In 2023 kwamen 53 scootmobielbestuurders te overlijden. Omgerekend is…

Duizenden notoire verkeershufters, maar minister vindt intrekken rijbewijzen ‘te heftig’

Elk jaar krijgen zo’n 31.000 mensen meer dan tien verkeersboetes, blijkt uit onderzoek van BNR. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘Wet Mulder’ boetes voor de minder zware vergrijpen, bijna driekwart ervan betreft snelheidsovertredingen. Het aantal zware recidivisten is de laatste drie jaren vrij stabiel. Slachtofferhulp Nederland eist een hardere aanpak, maar de minister ziet daarvoor…

Driekwart van automobilisten gebruikt regelmatig telefoon tijdens het rijden

Vergaderen, gamen en appen in het verkeer. Bijna 75 procent van de verkeersdeelnemers maakt zich hieraan schuldig. Dit blijkt uit onderzoek van SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV heeft in opdracht van Interpolis de vierde meting van de tweejaarlijkse Barometer uitgevoerd. Dit onderzoek is begonnen in 2017 en heeft als doel om de ontwikkeling…

Met nieuwe investeringen in verkeersveiligheid kunnen bijna 600 verkeersslachtoffers worden voorkomen

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk € 500 miljoen beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030. Vandaag meldde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) dat de regels voor overheden om…

Op 30 januari debatteert Tweede Kamer over slechte staat van verkeersveiligheid in Nederland

In 2022 is het aantal verkeersdoden met 163 gestegen naar 745. Daarnaast raakten naar schatting 8.300 personen ernstig gewond in het verkeer; 1.500 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee viel in 2022 het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008. Voor ernstig verkeersgewonden was het zelfs het hoogste aantal ooit gemeten. Op 30 januari wordt erover gesproken…

Aantal gevallen van rijden onder invloed van alcohol neemt toe, maar aantal controles neemt af

De afgelopen tien jaar is het aantal verkeersongelukken waarbij alcohol in het spel is meer dan verdubbeld. In 2022 belandden er hierdoor 6.000 mensen met zwaar letsel op de spoedeisende hulp. Opvallend is dat het aantal alcoholfuiken juist al jaren daalt. EenVandaag deed er onderzoek naar. Het stijgende alcoholgebruik is goed zichtbaar op de spoedeisende…

Aansluiting alcoholslot vanaf juli 2024 verplicht in alle nieuwe auto’s

Vanaf juli volgend jaar moet in alle nieuwe auto’s een aansluiting voor alcolock-apparaten worden geïnstalleerd. Alcolock is een afkorting voor alcoholslotsysteem. Het apparaat meet de alcoholconcentratie in de adem van de bestuurder en werkt als startonderbreker. Alleen degene die in het apparaat heeft geblazen en nuchter is, kan de auto starten. De alcolock-apparaten kosten tussen…

Meer ongevallen in dagen na ingaan wintertijd: ‘Afschaffen zou de verkeersveiligheid ten goede komen’

Als het aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ligt, wordt de wintertijd, die afgelopen zondag is ingegaan, afgeschaft. Dat zegt Patrick Rugebregt van de SWOV tegen de Telegraaf: “Voor de verkeersveiligheid zou een permanente overgang naar de zomertijd gunstig zijn.” De SWOV heeft op verzoek van de Tweede Kamer uitgebreid onderzoek gedaan naar de…

SWOV verwacht sterke stijging aantal verkeersslachtoffers in provincie Utrecht

In 2021 vielen er in de provincie Utrecht 47 verkeersdoden en 490 ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden laat al zeker tien jaar geen significante ontwikkeling zien. Binnen de groep verkeersdoden is er een verschuiving naar meer verkeersdoden onder fietsers en minder onder voetgangers. Het aantal ernstig verkeersgewonden in Utrecht is de afgelopen jaren significant toegenomen.…

Koele cijfers SWOV maken andermaal duidelijk: het gaat hartstikke slecht met de verkeersveiligheid in Nederland

Woensdag 31 mei vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Ter voorbereiding heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante feiten en informatie. Meest prominente conclusie daarin is de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden is in Nederland. Snelle stijging aantal verkeersdodenIn 2022…

Dodelijke verkeersongevallen onderzocht: analyse van ongevals- en letselfactoren en daaruit volgende aanknopingspunten voor maatregelen

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft SWOV onderzoek gedaan naar de dodelijke ongevallen die in 2021 op rijkswegen plaatsvonden, naar analogie van de onderzoeken voor de jaren 2016 t/m 2020. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die plaatsvinden. Met die lessen kunnen maatregelen worden genomen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst…

Geplande investeringen verkeersveiligheid besparen over de komende 30 jaar ruim duizend verkeersslachtoffers

Investeringen in verkeersveiligheidsmaatregelen die decentrale overheden tot 2026 voor hun wegen hebben ingepland, zullen over de komende 30 jaar naar schatting ruim duizend verkeersslachtoffers besparen: ongeveer 25 verkeersdoden en 1046 (ernstig) verkeersgewonden. Elke 1000 euro aan investeringen levert een maatschappelijke kostenbesparing op van 2700 euro, of wel een kosteneffectiviteit van 2,7. Dit blijkt uit een…

SWOV dringt aan op stimuleren vrijwillig gebruik van fietshelm

SWOV ziet voor ouders en andere sleutelfiguren een belangrijke rol weggelegd om het vrijwillig fietshelmgebruik te stimuleren. Ook de verkrijgbaarheid en de prijs van de fietshelm kunnen het vrijwillig gebruik stimuleren. Hoewel er voor een helmplicht geen draagvlak is bij tal van organisaties en belangenverenigingen, is er geen weerstand tegen het stimuleren van vrijwillig fietshelmgebruik. Hoe dat…

Landelijke Dag van de Fietshelm: steeds meer fietsers met hersenletsel, toch geen draagvlak voor helmplicht

Het is vandaag Landelijke dag van de Fietshelm. Doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 36% en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (oudere) e-bikers. Omdat het aantal slachtoffers…

Jaarlijks gemiddeld 49 doden en 370 ernstig gewonden in Limburgs verkeer

De afgelopen tien jaar vallen er jaarlijks gemiddeld 49 doden en 370 ernstig gewonden in het Limburgse verkeer. Dit aantal daalt nauwelijks, zo blijkt uit onderzoek van SWOV. Er wordt, als er niet hard wordt ingegrepen, zelfs een stijging van het aantal verkeersslachtoffers verwacht. Bij de ernstig verkeersgewonden wordt bij gelijkblijvend beleid voor de komende…