Bouwsector zet stappen voor verbetering veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid blijft de gezamenlijke aanpak van de bouwsector om de veiligheid te verbeteren de komende jaren nauwgezet volgen. De bouwsector spreekt expliciet de ambitie uit om de veiligheid van bouwprojecten te verbeteren, met als doel geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel. Hiermee reageren de grootste opdrachtgevers en –nemers in de…