Minister over hoge aantal afwijzingen regeling TSB: ‘mensen worden hierdoor dubbel slachtoffer’

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is vooralsnog geen succes. Het aantal aanvragen is een jaar na invoering van de regeling lager dan verwacht (170 aanvragen) en 75% van die aanvragen is afgewezen of niet behandeld. De Kamerleden Patijn (GroenLinks-PvdA) en Van Oostenbruggen (NSC) stelden hierover Kamervragen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid)…

Explosieve groei van aantal Parkinson-patiënten; landbouwgif de vermoedelijke boosdoener

Wereldwijd is er sprake van een explosieve toename van het aantal mensen met de ziekte van Parkinson, blijkt uit internationaal wetenschappelijk onderzoek. Het aantal parkinsonpatiënten opgelopen naar 11,8 miljoen mensen, waar het er vijf jaar daarvoor nog 6,2 miljoen waren. Uit een andere recente studie blijkt dat de ziekte voor een groot deel vermijdbaar is.…

Kamervragen over lage aantal aanvragen en hoog percentage afwijzingen regeling beroepsziekten TSB

De Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) en Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) hebben kamervragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Aanleiding was de uitzending van EenVandaag van 29 april 2024 over de regeling, waarin onder meer aan de orde kwam dat de overgrote meerderheid van de aanvragen…

TSB-regeling voor mensen met beroepsziekte is tot dusver nog geen succes: ‘pakt volkomen verkeerd uit’

Een eenmalige vergoeding omdat je met gevaarlijke stoffen hebt gewerkt en ziek bent geworden. Sinds vorig jaar geldt die regeling, hiervoor is 30 miljoen euro vrijgemaakt. Maar omdat de meeste aanvragen worden geweigerd, is pas 1 miljoen euro uitgekeerd. Slachtoffers met longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte die een tegemoetkoming aanvragen omdat ze ziek…

Aantal aanmeldingen TSB-regeling voor beroepsziekten blijft achter bij verwachtingen

De TSB-regeling voor beroepsziekten door gevaarlijke stoffen is nu bijna een jaar van kracht. Het aantal aanmeldingen blijft achter bij de verwachtingen. Mensen weten de weg naar het ISBG nog niet goed genoeg te vinden, vertelde scheidend directeur Jan Warning tijdens het mini-symposium ‘Beroepsziekten op een kruispunt’ van het IAS en ISBG op 18 december…

Compensatie voor schade door beroepsziekten; bespreking van een nieuwe regel

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (regeling TSB), die per 1 januari 2023 in werking is getreden, biedt uitkomst aan werkenden die ziek zijn geworden door blootstelling op het werk aan gevaarlijke stoffen en (beweerdelijke) gezondheidsschade hebben opgelopen. Niet zelden vangen slachtoffers van beroepsziekten bot doordat zij aanlopen tegen complexe en zware bewijseisen in het civiele…

Ziek door werken met gevaarlijke stoffen? Werkenden kunnen beroep doen op eenmalige financiële tegemoetkoming

Werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming aanvragen, mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is mogelijk op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) die op 1 januari 2023 in werking is getreden. De regeling is bedoeld voor werkenden…

Commissie pleit voor uitbreiding tegemoetkomingsregeling asbestslachtoffers

De tegemoetkoming voor mensen die longkanker kregen door werk met asbest moet ruimhartiger worden. Daarvoor pleit de commissie Lijst beroepsziekten die de minister hierover adviseert. Ze wil dat de regeling ook gaat gelden voor andere beroepsziekten. Jaarlijks krijgen meer dan duizend mensen longkanker omdat ze met asbest hebben gewerkt. Tot nog toe kon een deel…

Regeling TSB op 1 januari 2023 van kracht: ‘Bedoeld om erkenning te bieden aan slachtoffers van beroepsziekten’

Op 1 januari 2023 wordt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) van kracht. Deze regeling biedt de mogelijkheid dat mensen met uiteenlopende beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming van ruim €22.000 van de overheid aanvragen. In eerste instantie kunnen alleen slachtoffers met longkanker door asbest en met beroepsastma zich aanmelden, maar gaandeweg zal de regeling…