De invloed van arboregelgeving op de letselschadepraktijk: ‘de RI&E biedt een schat aan informatie voor de schuldvraag bij arbeidsongevallen en beroepsziekten’

In de meeste langlopende letselschadezaken komen arbeidsrechtelijke vraagstukken voor. Zo kan de werknemer te maken krijgen met een loonstop, verzuimbeleid, einde dienstverband of een geschil met de bedrijfsarts over de mate van arbeidsongeschiktheid. Maar ook in andere zin speelt het arbeidsrecht en de Arboregelgeving een belangrijke rol. Zo zijn werkgevers op basis van het Arbeidsomstandighedenbesluit…

LetselLab over interculturele verschillen in de schaderegeling: ‘Over meningen en vooroordelen moet je met elkaar durven praten’

Donderdag vond alweer de twaalfde aflevering plaats van LetselLab, het online letselschadeprogramma van Kerckebosch en Flyct. Onder leiding van presentator Tom van ’t Hek werd met een viertal gasten gesproken over het thema ‘Interculturele aspecten, andere aanpak of andere uitkomst?’. Dat leverde wederom een boeiend gesprek op. Is er in de branche voldoende aandacht voor…

Congrestival Letselschade: Nieuwe ontwikkelingen, dilemma’s en kansen voor de letselschade en bijpraten met vakgenoten!

Bijscholen, bijpraten en borrelen. Dat is het Congrestival Letselschade! De letselschadebranche is altijd in beweging. Tijdens de 2e editie van het Congrestival Letselschade staan we stil bij de nieuwe ontwikkelingen, dilemma’s en kansen voor de letselschade. Van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch U hoort unieke en inspirerende lezingen, maar hebt ook ruimschoots de tijd om bij te praten…

‘Met geweldloze communicatie los je conflicten en meningsverschillen samen op’

In de omgang met anderen, zoals naasten, collega’s en cliënten, is het belangrijk om goed te begrijpen wat iemand bedoelt en waar diens behoeften liggen. Hierop afgestemde communicatie draagt bij aan een goede sfeer en in situaties van tegengestelde belangen komen gezamenlijke oplossingen gemakkelijker binnen bereik. Deze vorm van communicatie wordt verbindende of geweldloze communicatie…

Advocaat en docent Maaike de Vries: ‘Scholing van ondersteunende medewerkers is geen keurmerkeis, maar het draagt wel bij aan kwaliteit’

Sinds een aantal jaren verzorgt advocaat Maaike de Vries in opdracht van Studiecentrum Kerckebosch de cursus Letselschade van A tot Z, die is gericht op beginnend juridisch secretaresses en andere ondersteuners in de letselschadepraktijk die graag meer inzicht en kennis willen verkrijgen in de letselschaderegeling. Vorig jaar werd er voor ondersteuners ook een verdiepingscursus geïntroduceerd:…

‘Het bieden van de juiste hulp aan NAH-slachtoffers is altijd maatwerk’

In de letselschadebranche hebben we vaak te maken met slachtoffers die niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben opgelopen. Op 7 december a.s. vindt er een NAH Themadag plaats in Utrecht. Waarom is het zinvol dat er extra aandacht wordt besteed aan dit type letsel? Daarover vertelt Linda Renders. Zij is ergotherapeut en directeur van Trivium advies, en…

Themadag Personenschade over NAH (niet-aangeboren hersenletsel) inclusief LetselLab live!

De letselschadepraktijk heeft ook te maken met schade door niet-aangeboren hersenletsel. Wat is de stand van zaken wat behandelen en zorg betreft en hoe gaan we het beste om met diverse omstandigheden bij NAH in de praktijk? Deze en meer vragen worden op 7 december beantwoord tijdens de Themadag Personenschade over NAH (niet-aangeboren hersenletsel) van…

Sociale zekerheid in letselschadezaken: ‘actuele kennis van zaken is nodig om de cliënt goed te begeleiden’

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebben partijen veelvuldig te maken met vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid. Het gaat dan om aspecten als vervoer, wonen, zorg, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarom dienen professionals in de letselschadebranche voortdurend op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen, of in ieder geval weten wanneer de alarmbellen moeten…

Jaarsymposium AV&S 2023: Aansprakelijkheid, verzekering en schade; een symposium over de invloed van verzekering op compensatie van schade

De verzekerbaarheid is de afgelopen decennia toegenomen. Wat zijn de grenzen van verzekerbaarheid? Is schade als gevolg van (natuur)rampen of nieuwe risico’s verzekerbaar? Welke kansen en beperkingen bieden de huidige compensatiemogelijkheden? Tijdens dit symposium belichten we de actuele stand van zaken op het gebied van Verzekering & Aansprakelijkheid, met een vooruitblik op de toekomst. Onderwerpen…

LetselLab-uitzending ‘directe verzekering in de letselschade’ terugkijken?

Op donderdag 7 september was de 8ste uitzending van LetselLab. Dit keer stond het thema ‘directe verzekering in de letselschade’ centraal. Gespreksleider Tom van ’t Hek ging in gesprek met mr. Ferda van Benthem (advocaat, AK Advocaten), Oscar Monshouwer (directeur Verzekeringszaken, ZLM Verzekeringen) en Moniek Toonen-Hamerlinck (senior juridisch beleidsmedewerker, Slachtofferhulp Nederland) over de vraag: directe verzekering in de letselschade: dwaalspoor of doortastend? Heb je de…

21e PPS Congres ‘De blik vooruit’ op 29 september in Utrecht: Een beter letselschadeproces; een betere toekomst

Een vlot, snel, rechtvaardig en herstelgericht letselschadeproces is essentieel. Daarom staat dit proces centraal tijdens het 21e PPS-congres. Twee ervaringsdeskundigen vertellen hun intrigerende verhaal: wat is voor hen belangrijk geweest in hun hersteltraject. Ook delen het Verbond van Verzekeraars en de Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling hun laatste inzichten om slachtoffers sneller en eenvoudiger te helpen. We spieken…

Dient een letselschadejurist te beschikken over medische kennis? ‘Inzicht in klachten, behandelingen en medische terminologie komt de schaderegeling ten goede’

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaak zijn er na een hersenschudding of whiplash associated disorder langdurige klachten van lichamelijke of neuropsychologische aard. Denk hierbij aan  cognitieve klachten, zoals geheugenverlies en concentratieproblemen, gedragsveranderingen, en/of stemmingsstoornissen zoals angst of depressie. Voor…

Henk van Katwijk over whiplash: ‘we moeten ermee ophouden mensen te invalideren, maar hen juist zo snel mogelijk weer op de been helpen’

Whiplash is een controversieel onderwerp. Dat weet ook Henk van Katwijk, advocaat bij OAK Advocaten. In de (bijna) 45 jaar dat hij werkzaam is in het letselschadevak, heeft hij het fenomeen whiplash in Nederland zien ontstaan en volledig tot bloei zien komen. Hij heeft daar moeite mee: “in de letselschadewereld wordt wel eens gezegd dat…

LetselLab over alternatieve geschilbeslechting: ‘Er zijn verschillende manieren om een zaak weer op de rit te krijgen’

Over de verschillende vormen van alternatieve geschilbeslechting in letselschadezaken wordt veel gezegd en geschreven. Sommigen methoden worden al jarenlang toegepast, zoals mediation. Andere vormen van het bereiken van overeenstemming, zoals de Kamer Langlopende Letselschadezaken van De Letselschade Raad, zijn nieuw. Vaak wordt alternatieve geschilbeslechting gepresenteerd als de gouden oplossing. Maar is dat in de praktijk…

21e PPS Congres op 29 september 2023: De blik vooruit!

Het PPS Congres 2023 komt eraan! Op 29 september bent u van harte welkom in de DeFabrique in Utrecht. Dit jaar is het thema: ”De blik vooruit”. Een beter letselschadeproces; een betere toekomst. Een vlot, snel, rechtvaardig en herstelgericht letselschadeproces is essentieel. Daarom staat dit proces centraal tijdens het 21e PPS-congres. Met medewerking van onder andere: Dagvoorzitter dit…

Studiecentrum Kerckebosch organiseert eerste Congrestival Letselschade: ‘Bijscholen, bijpraten en borrelen zijn de ingrediënten van dit nieuwe event op 29 juni in Renswoude’

De letselschadebranche is altijd in beweging. Op het ‘Congrestival Letselschade’ doen bezoekers kennis op over unieke onderwerpen en hebben ze ruimschoots de tijd om bij te praten met vakgenoten en collega’s. MassaclaimsBoze boeren, Groningers en beleggers, teleurgestelde klanten van verzekeraars en banken, milieuactivisten, maar ook rouwende nabestaanden van een ramp, zoeken steeds vaker elkaar op…