Raad voor de Rechtspraak kritisch over wetsvoorstel om langdurig zieke werknemers eerder te kunnen vervangen: ‘Biedt geen oplossing voor problemen rondom langdurige arbeidsongeschiktheid’

De Raad voor de Rechtspraak is in een vandaag gepubliceerd wetgevingsadvies kritisch over een wetsvoorstel dat het voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) mogelijk maakt om werknemers eerder te vervangen. Het wetsvoorstel heeft als doel dat mkb-bedrijven meer ruimte krijgen om langdurig zieke werknemers na hun eerste ziektejaar niet meer te laten re-integreren binnen het…

Casemanagers vinden wetsvoorstel versnelde afsluiting spoor 1 onverstandig

In het Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers wordt geregeld dat kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid krijgen om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor, dat wil zeggen…

Verzekeringsartsen willen zich afsplitsen van het UWV: ‘kwaliteit komt nu op de tweede plaats’

Een grote groep verzekeringsartsen wil zich afsplitsen van het UWV. Bij de uitkeringsinstantie zijn de achterstanden zo groot dat mensen er vaak een jaar moeten wachten op een uitkering. De verzekeringsartsen denken het beter te kunnen in een onafhankelijke dienst. De beroepsvereniging, de Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) zegt dat in Trouw.…

Werkgever bleef aandringen op werkhervatting zieke werknemer; Hof kent schadevergoeding toe

Een bakkerij moet een medewerker 71.000 euro betalen omdat ze na een bedrijfsongeval te veel druk zette op de man om weer aan de slag te gaan. De werknemer herstelde fysiek, maar kreeg door de opstelling van de werkgever depressieve en andere psychische klachten. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit…

Loket long-covid compensatie zorgmedewerkers is geopend, maar de drempel is hoog

Zorgmedewerkers die drie jaar geleden in de eerste coronagolf corona kregen en langdurige klachten ontwikkelden (long-covid), kunnen zich vanaf afgelopen maandag aanmelden bij het ministerie van Volksgezondheid voor een compensatievergoeding. Het loket sluit op 23 oktober. Zorgmedewerkers met long-covid krijgen een eenmalige bedrag van 15.000 euro, als compensatie voor inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Volgens minister Helder…

Aantal mensen dat wacht op keuring van UWV loopt snel op: ‘maximale termijn wordt in 100% van de gevallen overschreden’

Het aantal mensen dat een beroep doet op rechtsbijstand omdat ze te lang moeten wachten op een keuring bij het UWV neemt toe. Dat meldt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). De rechtsbijstandsverzekeraar staat jaarlijks zo’n tweeduizend bij die met het UWV in procedures over medische keuringen zijn verwikkeld. Door een gebrek aan keuringsartsen bij het UWV…

Nog steeds grote achterstanden WIA-keuringen bij UWV

Het UWV kampt nog steeds met grote werkachterstanden bij het uitvoeren van medische beoordelingen in aanvraagprocedures voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uit het jaarverslag van de uitvoeringsinstelling blijkt dat het aantal mensen dat wacht op de keuring sinds eind 2021 is opgelopen van 12.000 tot ruim 17.000. Normaal gesproken kunnen mensen na twee jaar ziekteverlof een WIA-uitkering aanvragen.…

Verbond van Verzekeraars publiceert position paper over stelsel arbeidsongeschiktheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft een position paper gepubliceerd over het arbeidsongeschiktheidsstelsel. In dit paper schetsen verzekeraars hun visie op het stelsel en worden verbetervoorstellen gepresenteerd. Lees het position paper hier. Focus op uitvoerbaarheid en menselijke maatHet belang van werk kan niet overschat worden. Het is cruciaal dat mensen – als ze daartoe in staat…

‘Als expertise-arts ben je onafhankelijk als je volledig vrij bent van partijen om je eigen oordeel te geven’

Erik-Jan Wervelman is advocaat bij VWW advocaten | mediation te Utrecht. Zijn kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. Erik-Jan is gepromoveerd op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daarnaast is hij onder andere docent, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch en houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van gedragscodes. We vragen Erik-Jan: Welke aspecten zijn…

‘Jongeren met long-covid dreigen massaal in WIA te belanden’

Jongeren die long-covid hebben opgelopen dreigen in grote getale in de WIA te belanden. Ze werkten voordat ze ziek werden vaak op basis van een flexcontract, waardoor het voor hen vaak extra moeilijk is om te reïntegreren. Daarover schrijft De Telegraaf op basis van onderzoek van Acture, de grootste private uitvoerder van sociale zekerheid in…

De (on)mogelijkheden van coronaclaims: ‘Belangrijke vraag is of de werkgever voldoende heeft toegezien op naleving van de geldende coronamaatregelen’

Lange tijd stond de wereld in het teken van het oprukkende coronavirus. Op 27 februari 2020 werd in Nederland de eerste besmetting gemeld. Ondanks de ingevoerde voorzorgsmaatregelen, stroomden de ziekenhuizen vol met coronapatiënten en op veel werkplekken ontstonden massale uitbraken, waarbij veel medewerkers met het virus werden besmet. Een deel van die mensen kampt nog…

De rol van de medisch adviseur in letselschadezaken: ‘Je denkt met de jurist mee, zonder de eigen vakprincipes overboord te gooien’

De medisch adviseur speelt een belangrijke rol in een letselschadezaak. In opdracht van beide of één van de betrokken partijen, maar als het goed is altijd met een objectieve blik, wordt gekeken naar de gezondheidsschade van de benadeelde. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we verwachten? Hoe is het beloop van het letsel?…

‘Tijdelijke’ regeling verhaalsrechten bestaat 30 jaar: ‘Argumenten op grond waarvan de regeling destijds werd ingevoerd zijn achterhaald’

Bij de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 werd, ter bescherming van slachtoffers, een aantal risicoaansprakelijkheden ingevoerd, zoals de aansprakelijkheid van ouders van kinderen onder de 14 jaar, eigenaren van dieren en opstalbezitters. Dit hield in dat er in geval van schade er geen onrechtmatigheid of schuld is vereist om toch tot aansprakelijkheid…

WIA biedt geen oplossing voor mensen met een lichte arbeidsbeperking: ‘Wet is onfatsoenlijk en moet worden aangepast’

De wet voor arbeidsongeschikten WIA biedt geen oplossing voor duizenden mensen die door ziekte of een ongeval minder kunnen werken. Ze krijgen geen of een extreem lage uitkering en leven daarom uitzichtloos en noodgedwongen in armoede. Dat stelt vakbond FNV. De bond eist, samen met politieke partijen SP, PvdA en GroenLinks, een aanpassing van de…