‘Veroorzaker auto-ongeval op zomerbanden automatisch aansprakelijk tijdens winterweer’

Veel winterbandenrijders vinden dat autobezitters zónder winterbanden automatisch aansprakelijk moeten zijn wanneer zij schade rijden tijdens winterweer. Een derde is het eens met deze stelling, daarnaast staat 35% er niet onwelwillend tegenover. Het onderzoek komt overigens niet uit onverdachte hoek, namelijk op initiatief van de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche VACO, uitgevoerd door Gfk…