Landelijke Dag van de Fietshelm: ‘Blijven inzetten op stimuleren van vrijwillig gebruik van een helm’

Op woensdag 10 april 2024 vindt de derde editie van de landelijke Dag van de Fietshelm plaats. Het doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud, en helmgebruik ook bij de politiek hoger op de agenda te zetten. Dit is hard nodig, want in 2023 was…

Grote steden willen zelf meer kunnen doen om verkeersveiligheid te verbeteren

De vier grote steden van ons land willen meer kunnen doen tegen verkeersovertredingen en het hoge aantal verkeersslachtoffers. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vragen daarom samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bovag, ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland aan het kabinet en de Tweede Kamer om ruimere lokale bevoegdheden voor de handhaving…

Vervoersbranche pleit voor uniformering van verkeersregels in heel Nederland om verkeersslachtoffers te voorkomen

Om het grote aantal verkeersongevallen terug te dringen, moeten overal in Nederland dezelfde verkeersregels gelden. Daarvoor pleit de vervoersbranchevereniging RAI Vereniging. De snelheidslimiet dient in grote delen van de steden omlaag te gaan naar 30 kilometer per uur en fietsers en klein elektrisch vervoer moeten daar ruim baan krijgen, ten koste van gemotoriseerd vervoer. Samen…

Meer ongevallen in dagen na ingaan wintertijd: ‘Afschaffen zou de verkeersveiligheid ten goede komen’

Als het aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ligt, wordt de wintertijd, die afgelopen zondag is ingegaan, afgeschaft. Dat zegt Patrick Rugebregt van de SWOV tegen de Telegraaf: “Voor de verkeersveiligheid zou een permanente overgang naar de zomertijd gunstig zijn.” De SWOV heeft op verzoek van de Tweede Kamer uitgebreid onderzoek gedaan naar de…

Nu meer dan een miljoen bestelbusjes op de weg; Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen

Vanaf deze maand rijden er een miljoen bestelauto’s rond in Nederland. Dat baart Veilig Verkeer Nederland zorgen, want chauffeurs van bestelauto’s zijn twee keer zo vaak betrokken bij ernstige ongelukken. Het is voor veel mensen herkenbaar: bestelbusjes die grote haast hebben en daarom allerlei gevaarlijke capriolen uithalen op de weg: toeteren, rechts inhalen, bumperkleven. Bestelbussen…

Kwart Nederlanders maakt zich zorgen over alcoholgebruik van familie of vrienden in verkeer

Eén op de tien automobilisten die weleens met alcohol op rijdt, drinkt gemiddeld meer dan de toegestane hoeveelheid. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé onder ruim 1.000 respondenten. Daarnaast laat één op de vijf feestgangers die nog moet autorijden, zich toch overhalen om nog een extra drankje te drinken.  Ruim een…

Eén op de vijf verkeersborden is overbodig: ‘Zorgt voor onnodige verwarring bij weggebruikers’

Nederland telt maar liefst 3 miljoen verkeersborden, waarvan 20% overbodig is. Dat is een probleem, vindt Veilig Verkeer Nederland. “Als weggebruiker wil je op basis van verkeersborden in één oogopslag zien wat er van je verwacht wordt. Herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Helaas zijn er veel onnodige, onzichtbare en ontbrekende verkeersborden. Daarom pleiten…

‘Er moet meer geld naar handhaving en ongevallenregistratie’

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. In 2022 vielen er 737 verkeersdoden, het hoogste aantal sinds 2008. De Verkeersveiligheidscoalitie, waaronder organisaties als de ANWB, het Verbond van Verzekeraars en Veilig Verkeer Nederland, doet daarom een oproep aan de politiek: zet meer in op verkeershandhaving. En doe onderzoek naar rijden onder invloed van alcohol…

Koele cijfers SWOV maken andermaal duidelijk: het gaat hartstikke slecht met de verkeersveiligheid in Nederland

Woensdag 31 mei vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Ter voorbereiding heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante feiten en informatie. Meest prominente conclusie daarin is de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden is in Nederland. Snelle stijging aantal verkeersdodenIn 2022…

Vereniging Verkeersslachtoffers pleit voor duidelijke regels rond bermmonumenten

De Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS) wil dat er heldere landelijke regels komen voor bermmonumenten waarmee verkeersslachtoffers op de plek des onheils worden herdacht. Nu kunnen gemeenten en wegbeheerders eigen regels stellen en op eigen initiatief de gedenkplekken voor verkeersslachtoffers verwijderen of verbieden. Daarbij geldt vaak het argument dat de monumenten juist de verkeersveiligheid in gevaar zouden…

‘Breng snelheid op provinciale wegen terug naar 60 km/uur om aantal ongevallen te verminderen’

Om verkeersongevallen te voorkomen moet de maximumsnelheid op risicovolle provinciale wegen omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur. Daarvoor pleit Veilig Verkeer Nederland (VVN). Van alle dodelijke verkeersongelukken vindt 41 procent plaats op provinciale wegen, blijkt uit cijfers van de politie. De gereden snelheid speelt vaak een rol bij deze ongevallen, zegt VVN. Ook…

Opgevoerde fatbikes maken het stedelijke verkeer onveilig: ‘Jongeren razen zonder helm met 45 km/uur over de fietspaden’

Sinds de aankondiging van de helmplicht, die sinds 1 januari van kracht is, zijn de zogenaamde fatbikes enorm in opkomst. Met name onder jongeren groeit de populariteit van dit elektrische vervoersmiddel. Dit komt vooral omdat je, in tegenstelling tot scooters, op deze elektrische fiets nog geen helm hoeft te dragen. Maar hoe veilig is de…

‘Stijging aantal verkeersongelukken in 2022 komt door toename aantal drankrijders’

In een jaar tijd nam het aantal ongelukken met minimaal één gewonde met 3.681 toe tot 21.457 slachtoffers. Deze zorgwekkende toename is deels te herleiden naar de extra drukte op de weg sinds de coronapandemie. Maar de voornaamste oorzaak is volgens Veilig Verkeer Nederland te vinden in het gedrag van verkeersdeelnemers en met name de toename in het…

Wat moet er gebeuren om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren?

De voorlopige ongevalscijfers van 2022 laten een somber beeld zien. Uit de cijfers van STAR blijkt dat er afgelopen jaar 578 verkeersongevallen met een dodelijke afloop plaatsvonden. Ook het aantal ongevallen met één of meer gewonden als gevolg is hoger dan in 2019. Als reactie op dit nieuws buitelen organisaties over elkaar heen met voorstellen om het tij te…

‘Maak fietspaden veiliger door snorfietsen naar de rijbaan te verplaatsen’

Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor om de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan te verplaatsen. De maatregel zou goed samengaan met de helmplicht voor snorfietsen vanaf 1 januari 2023. In de steden Amsterdam en Utrecht rijden snorfietsen al op de rijbaan. Bovendien gelden in steeds meer plaatsen al maximumsnelheden van 30 km/uur binnen de…