Dankzij ambulancedata heeft Provincie Utrecht beter zicht op verkeersongevallen

Geanonimiseerde ambulancedata die voor de provincie Utrecht worden ontsloten in de regionale Monitor Verkeersslachtoffers (MOVE), laten zes keer meer verkeersslachtoffers zien dan voorheen, toen nog enkel BRON-data van de politie beschikbaar waren. “Voor de provincie Utrecht is verkeersveiligheid erg belangrijk. Hoewel het helemaal naar nul krijgen van het aantal slachtoffers niet realistisch is, willen we…

Driekwart fietsers ervaart onveilige situaties op dijkwegen

Uit onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, VVN en VeiligheidNL blijkt dat driekwart van de fietsers in Nederland onveilige situaties ervaart op dijkwegen. De resultaten zijn zorgwekkend: een kwart van de fietsers heeft regelmatig of vaak te maken met onveilige situaties op dijkwegen, terwijl bijna de helft dit soort situaties af en toe meemaakt. Dijkwegen…

Toename ongevallen met fatbikes; veel jonge slachtoffers met hersenletsel

Kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL ziet een sterk stijgende trend ontstaan in het aantal SEH-bezoeken als gevolg van ongevallen met fatbikes. Met name het type en de ernst van het letsel dat deze ongevallen tot gevolg hebben baart zorgen, evenals de veelal jonge leeftijd van de slachtoffers. In 2021 werd de fatbike voor het eerst gemeld…

Ongeval met mindervalidevoertuig leidt vaak tot ernstig letsel

Sinds enige tijd is er een opmars van het aantal en de diversiteit van de ‘gehandicaptenvoertuigen met motor’ in de markt. Tegelijkertijd is in diverse ISO- en NEN-normen weinig vastgelegd over gehandicaptenvoertuigen en was er tot nu toe weinig bekend over het aantal verkeersongevallen waarbij een mindervalidevoertuig betrokken is. Uit onderzoek van VeiligheidNL naar het…

Veel jonge scooterrijders op de spoedeisende hulp: ‘Zorgelijke trend’

Jaarlijks komen er in Nederland gemiddeld 11.700 bestuurders van een brom-/snorfiets/scooter op een Spoedeisende Hulp afdeling na een verkeersongeval. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. Jongeren in de leeftijd van 16 t/m 18 jaar vertegenwoordigen 27% van alle slachtoffers van een brommer of snorfiets. Terwijl deze groep jongeren in 2022 maar 3 procent van de…

Ziekenhuis gaat data over verkeersongevallen delen met VeiligheidNL

Het Diakonessenhuis en VeiligheidNL slaan de handen ineen om de verkeersveiligheid in de provincie Utrecht te verbeteren. Het Utrechtse ziekenhuis gaat gegevens van de spoedeisende hulp delen met kenniscentrum VeiligheidNL. Het ziekenhuis hoopt daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Utrecht. De data die het Diakonessenhuis aan VeiligheidNL levert, geven een…

Half miljoen volwassen Nederlanders ervaart gehoorschade na jaarwisseling

Afgelopen jaarwisseling gaf zes procent van de volwassen Nederlanders die vuurwerk afstaken of buiten zijn gaan kijken aan een vorm van gehoorschade te ervaren door vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL onder Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar. Bovendien lijkt ook de aandacht voor andere beschermingsmaatregelen, zoals veiligheidsbrillen, sinds de lockdown te verslappen.…

Significante stijging aantal verkeersslachtoffers bij spoedeisende hulp

In Nederland vonden in 2022 naar schatting 661.000 SEH-bezoeken plaats in verband met letsel. Het aantal SEH-bezoeken voor letsel is weer terug op het niveau van voor de COVID-19 pandemie. Dat meldt VeiligheidNL in de rapportage Letsels in 2022. Opvallend is de stijging van het aantal verkeersslachtoffers met letsel. Dat aantal is zelfs significant hoger…

Provincie Utrecht waarschuwt jongeren voor risico’s fietsen onder invloed: Trapper niet in!

De provincie Utrecht start een campagne om jongeren bewust te maken van de risico’s als je met alcohol op de fiets stapt. Volgens de provincie is het landelijke aantal verkeersslachtoffers dat na een fietsongeval waarbij alcohol in het spel is op de spoedeisende hulp belandt, de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen. Uit recent…

Landelijke Dag van de Fietshelm: steeds meer fietsers met hersenletsel, toch geen draagvlak voor helmplicht

Het is vandaag Landelijke dag van de Fietshelm. Doel van deze dag is om het belang van de fietshelm onder de aandacht te brengen bij jong en oud. De fietshelm verkleint het risico op hersenletsel met 36% en kan bij een ongeluk veel leed voorkomen, zeker bij kinderen en (oudere) e-bikers. Omdat het aantal slachtoffers…

‘Geef kinderen onder de 12 geen vuurwerk, ook geen sterretjes’

Geef geen enkele vorm van vuurwerk aan kinderen onder de twaalf jaar. Dus óók geen sterretjes. Daarvoor pleiten het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en VeiligheidNL in de nieuwe bewustwordingscampagne ‘Kindervuurwerk bestaat niet’. Ze hopen hiermee het aantal vuurwerkongevallen terug te dringen. Kindervuurwerk (F1-vuurwerk) is niet zo onschuldig als de naam doet vermoeden. Uit cijfers…

Stijging aantal fietsongevallen met alcohol of drugsgebruik

Het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel dat middelen gebruikte voorafgaand aan het ongeval steeg met 84 procent in de afgelopen 10 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL naar alcohol- en drugsgebruik bij verkeersslachtoffers die op de Spoedeisende Hulp zijn behandeld. Van al deze verkeersslachtoffers was ruim drie kwart fietser, man en het merendeel had…

Het wordt steeds drukker op de fietspaden: ‘Aantal ongelukken blijft stijgen’

De roep om maatregelen om de fietsveiligheid te verbeteren, klinkt steeds luider. Organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond stellen dat fietspaden moeten worden verbreed en de maximumsnelheid in de bebouwde kom moet worden beperkt tot 30 kilometer per uur. Zo wordt de druk op de fietspaden verminderd. Dat er steeds meer aandacht gaat…

Meest voorkomende oorzaken en gevolgen van fietsongelukken

Steeds meer fietsers lopen bij een ongeval letsel op. VeiligheidNL heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van fietsongevallen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in enkelvoudige en meervoudige ongelukken. Enkelvoudig houdt in dat er niemand anders bij is betrokken. Zo’n ongeval gebeurt vaak door eigen toedoen. Bij meervoudige ongelukken zijn er andere personen – zoals een automobilist…

Steeds meer fietsers lopen ernstig letsel op in het verkeer

Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is in tien jaar tijd (2012-2021) met 18 procent gestegen, blijkt uit recent onderzoek van VeiligheidNL. In 2021 zijn 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling, waarvan 66.600 met ernstig letsel. Een derde van de slachtoffers met ernstig letsel is een fietser van 55 jaar of ouder.…

Vorig jaar raakten 12.000 fietsers gewond in het verkeer; Fietsersbond slaat alarm

In 2020 zijn in het verkeer ongeveer 12.000 fietsers gewond geraakt. Dat meldt de SWOV. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2019, toen er 14.000 fietsers gewond raakten. De Fietsersbond slaat alsnog alarm, omdat de echte cijfers waarschijnlijk een stuk hoger liggen en de daling vooral wordt veroorzaakt door de lockdown-maatregelen van vorig…