PPS-Congres op 27 september in Apeldoorn: ‘Balans in Belangen – Hoe te handelen in het belang van benadeelden’

Het PPS Congres 2024 komt eraan! Op 27 september vindt de 22ste editie plaats in theater en congrescentrum Orpheus te Apeldoorn. Dit jaar is het thema: Balans in Belangen – Hoe te handelen in het belang van de benadeelden. Ook dit jaar weer een divers en interessant programma waarin de belangen vanuit verschillende perspectieven belicht.…

Nieuwe BKB-regeling verzekeraars en belangenbehartigers op 1 juli 2024 van kracht

Het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging van keurmerkkantoren NLE hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe BKB-regeling, die op 1 juli 2024 in werking treedt. Alleen belangenbehartigers die houder zijn van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) kunnen gebruik maken van de BKB-regeling. WijzigingenDe grootste wijziging ten opzichte van de huidige BKB-regeling is zichtbaar in de…

Twee geslaagde kickoff-bijeenkomsten van het project Herstelbemiddeling van De Letselschade Raad

Bij a.s.r. Verzekeringen en Univé Rechtshulp zijn deze maand twee kickoff-bijeenkomsten gehouden van het project Herstelbemiddeling van De Letselschade Raad. Door leden van de projectgroep werden de medewerkers van de verzekeraars meegenomen in de onderzoeken die het belang van herstelbemiddeling in letselschade onderschrijven. Verder werden de deelnemers gewezen op de mogelijkheid van verwijzing naar de…

Manifest van organisaties in de letselschadebranche: ‘bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken’

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties zouden slachtoffers moeten kunnen begeleiden. Dat stellen twaalf organisaties die allen werkzaam zijn in de letselschade-sector in een gezamenlijk manifest. De ondertekenaars vinden het zorgelijk dat het aantal ongereguleerde partijen in de sector de laatste jaren toeneemt. Dat…

Verbond: ‘Bescherm letselschadeslachtoffers tegen cowboypraktijken’

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een publicatie in het AD, waarin gesteld wordt dat het aantal belangenbehartigers met onvoldoende ervaring en opleiding de laatste jaren fors toeneemt. “Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het mensen in een…

PPS-Bulletin: aansprakelijkheid van elektrische vervoersmiddelen en Delta-V bij achterop-aanrijdingen

De digitale versie van het PPS Bulletin 2024 #1 is verschenen. In dit bulletin wordt u bijgepraat over de aansprakelijkheid van (opgevoerde) elektrische vervoersmiddelen, hoe om te gaan met medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties en krijgt u een uitgebreid verslag van het LSA Symposium. Bovendien bespreken Sanne Poelhekke en Romy Schellevis de jurisprudentie inzake Delta-V bij…

Slimme rijhulpsystemen verlagen kans op ongevallen aanzienlijk

Slimme rijhulpsystemen kunnen de kans op een ongeval flink verlagen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars. Dit bevestigt de uitkomsten van een eerder onderzoek. Er is dit keer een een fors grotere dataset gebruikt. Twee systemen springen eruit: Rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en Botsingdetectie (Collision…

Interview oud-directeur IAS Jan Warning: ‘Nederland is ontwikkelingsland als het gaat om de compensatie van beroepsziekten’

Jan Warning is acht jaar lang het gezicht geweest van het Instituut Asbestslachtoffers. En hoewel er veel is bereikt, zijn we er nog lang niet. Dat zegt hij in een interview dat werd gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. “Nederland is een soort ontwikkelingsland als het gaat om de compensatie van beroepsziekten. We doen het…

Verzekeraars getoetst op naleving gedragscodes: ‘houden zich niet allemaal aan termijnen’

Verzekeraars zijn in 2021-2023 getoetst op drie belangrijke gedragscodes voor de klant: de gedragscode Informatievoorziening, de gedragscode Klachtbehandeling  en de gedragscode Claimbehandeling. Na de eerste toetsronde voldeden niet alle verzekeraars aan de gedragsregels, na de herstelperiode voldeden ze bijna allemaal wel. Dit blijkt uit de resultaten van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die periodiek de…

Samenvattingen van reacties op wetsvoorstel wettelijke verankering GBL

Het NIS, het Verbond van Verzekeraars, De Letselschade Raad, de NLE en het NIVRE hebben allen gereageerd op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het Wijzigingsbesluit op de wettelijke verankering GBL. Het NIVRE heeft de reacties samengevat en op haar website geplaatst. Het NIVRE: “In deze bijdrage willen we een beknopte weergave geven van de reacties per…

Afname aantal gevallen van verzekeringsfraude

Verzekeraars hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van vijftien procent ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Ter vergelijking: in 2021…

Verbond van Verzekeraars over wettelijke verankering GBL: ‘niet in het belang van het slachtoffer’

De Gedragscode Behandeling Letselschade bevat regels over de afhandeling van letselschades. De minister van Financiën stelt voor dat voor schadeverzekeraars de procedurele regels worden verankerd in de wet. Dit staat in het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars is kritisch en heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie. In 2006 is de…

Verbeterde BKB-regeling voor belangenbehartigers per 1 oktober van kracht

Met ingang van 1 oktober 2023 is de BKB-overeenkomst, waarmee de BGK-afwikkeling tussen verzekeraars en letselschadekantoren bilateraal wordt gereguleerd, gewijzigd. Daarover zijn zowel de leden van het Verbond van Verzekeraars als die van de NLE recent geïnformeerd. De wijzigingen zijn het resultaat van overleg tussen de NLE en vertegenwoordigers van verzekeraars van afgelopen zomer. Dit…

Verzekeraars lanceren rekentool voor vaststellen licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee sneller een rechtvaardig schadebedrag kan worden vastgesteld voor de ruim 50.000 mensen die jaarlijks een claim indienen met een relatief lichte verwonding, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk of ongeval op het werk. Het Verbond…