‘Is er nog wel sprake van één onrechtmatige daad?’

In het privaatrecht dreigt een vergaande fragmentering, stelt CPO-docent en raadsheer-plaatsvervanger René Klomp. Dat gebeurt door steeds meer subcategorieën te onderscheiden waar bijzondere, toegespitste normen op van toepassing zijn. Die fragmentering komt de rechtszekerheid en daarmee de voorspelbaarheid van het recht niet ten goede. “Ik hoor vaak van advocaten dat het voor hen toch altijd weer een verrassing is om…