Nieuw: Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening

In 2015 werd de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening van De Letselschade Raad opgericht, met als doel de beroepsgroep verder te professionaliseren. In 2019 werd het document ‘Casuïstiek Herstelgerichte Dienstverlening’ uitgebracht. Daar komt nu nog een belangrijk product bij: de Infowijzer Herstelgerichte Dienstverlening. Met deze Infowijzer is getracht inzicht te geven in de diverse disciplines in de…