‘Nieuw systeem biedt mogelijkheid om huidige geldvretende en tijdrovende systeem richting museum te verplaatsen’

Voor het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade schreven mr. dr. Kilian van Wees en prof. mr. dr. Arno Akkermans, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een ‘verkennende analyse’ over zelfrijdende auto’s, herstelgerichte schadeafwikkeling en de mogelijkheden van een systeem van directe schadeverzekering. Getiteld: Naar een toekomstbestendig compensatiesysteem voor verkeersongevallen. Lees het artikel hier. Directe schadeverzekering…

Gastcollege John Beer aan studenten VU

Advocaat John Beer geeft namens Stichting Beer impuls op 20 februari a.s. een gastcollege aan derdejaarsstudenten van de VU. Hij zal daarbij ingaan op de praktijk van het medisch aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere aspecten die daarbij komen kijken. De stichting wil het onderwijs op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers bevorderen. In dat kader organiseert…

Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Aangezien deze gevaren niet opwegen tegen de positieve effecten, groeit het gebruik ervan in rap tempo. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften…

Symposium 24 september 2019: Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal

Op dinsdag 24 september 2019 (13:00 – 17:00) vindt het symposium ‘Compensatie van misdrijfschade – Solidariteit, verzekering, verhaal’ plaats in het Expo- en Congrescentrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law en wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Wie draagt welke schade en wie zou welke…