Internationaal advocatenkantoor PGMBM, met specialisatie in massaclaims, strijkt neer in Amsterdam

PGMBM, een in massaclaims gespecialiseerd advocatenkantoor met kantoren in Brazilië, Engeland en de VS, heeft een vestiging geopend aan de Herengracht in Amsterdam. Het kantoor focust op massaschadezaken namens gedupeerden die normaal gesproken niet de mogelijkheid hebben om grote, machtige bedrijven via de rechter tot de verantwoording te roepen. Het kantoor behandelt zaken op het gebied…

Akkoord over EU-richtlijn massaclaims

De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over een nieuwe richtlijn die het voor consumenten overal in de Europese Unie mogelijk maakt gezamenlijk een zaak aan te spannen. De Europese consumentenorganisatie BEUC noemt het akkoord “een mijlpaal” en is blij dat de wet een breed gebied bestrijkt, zoals zorg, financiële diensten, passagiersrechten…