Europees onderzoek naar autonome voertuigen gehonoreerd

Het Europese DG Onderzoek en Innovatie (RTD) heeft het door SWOV ingediende voorstel MEDIATOR gehonoreerd.¬†MEDIATOR is een omvangrijk vierjarig onderzoek dat zich richt op een optimale afstemming tussen een menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. MEDIATOR beoogt een instrument te ontwikkelen dat real-time nagaat of op enig moment de controle over het voertuig beter bij…