Toekomstschade

Schade die zich in het heden nog niet heeft gemanifesteerd maar in de toekomst wel is te voorzien.

Bijvoorbeeld als de benadeelde als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Dat leidt mogelijk op termijn, in ieder geval na twee jaar ziekte, tot inkomstenderving. Daarnaast zal er vrijwel zeker sprake zijn van pensioenschade.