Tuchtprocedure

Tuchtrecht is gedragstoezicht binnen een beroepsgroep, waarmee wordt getoetst of leden van die beroepsgroep zich houdt aan de gedragsregels van hun beroep.

Het tuchtrecht voor de advocatuur is geregeld in de Advocatenwet. Klagers kunnen een klacht indienen de regionale Deken. Mocht er geen oplossing worden gevonden, dan kan er een tuchtprocedure worden gestart bij de Raad van Discipline.

Het tuchtrecht voor de gezondheidszorg is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Klagers kunnen een klacht indienen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG). Zij kunnen hierbij worden ondersteund door een klachtfunctionaris.