Vakbond

De vakcentrales FNV en CNV beschikken over een juridische afdeling die leden kunnen bijstaan in een letselschaderegeling. Dan gaat het met name om arbeidsgerelateerde zaken, zoals beroepsziekteclaims.

Kijk voor meer informatie over beroepsziekten bij het Bureau Beroepsziekten van de FNV.